Type Here to Get Search Results !

உலக அளவியல் தினம் 2024 / WORLD METROLOGY DAY 2024

 • உலக அளவியல் தினம் 2024 / WORLD METROLOGY DAY 2024: உலக அளவியல் தினம் என்பது மே 20 அன்று சர்வதேச அலகுகளின் அமைப்பைக் கொண்டாடும் ஒரு நிகழ்வாகும். 
 • 1875 ஆம் ஆண்டு மீட்டர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதன் ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் தேதி. மெட்ராலஜி என்பது அளவீடு பற்றிய ஆய்வு ஆகும்.
 • பொருட்களின் தரத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு முக்கியமான அளவீட்டின் துல்லியம். அது கணிதமோ, சட்டமோ அல்லது தொழில்துறையோ, சரியான அளவீட்டைக் கண்டறிவது மிகவும் முக்கியமானது. 
 • அளவீட்டு அறிவியல் மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் அதன் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. தரப்படுத்தப்பட்ட அளவீட்டு முறையை நிறுவுவது மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் உலகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாகப் பயன்படுத்துவது துல்லியம் மற்றும் துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது. 
 • வர்த்தகம், தொழில்துறை, போக்குவரத்து, நீர்வளம் மற்றும் பல தொழில்கள் அளவீட்டு முறையால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன.

வரலாறு

 • உலக அளவியல் தினம் 2024 / WORLD METROLOGY DAY 2024: 1875 ஆம் ஆண்டில், மீட்டர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதன் மூலம், எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளுக்கான சர்வதேச பணியகம் (BIPM) நிறுவப்பட்டது. 
 • BIPM என்பது தரப்படுத்தப்பட்ட அளவீட்டு முறையின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு அமைப்பாகும். இது கிலோகிராமின் சர்வதேச முன்மாதிரி (ஐபிகே) வெகுஜனத்தின் நிலையான அலகாக உருவாக்க வழிவகுத்தது. 
 • அதே சமயம் இன்டர்நேஷனல் புரோட்டோடைப் ஆஃப் தி மீட்டர் (ஐபிஎம்) நீளத்தின் நிலையான அலகாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. உலக அளவியல் தினம் முதல் முறையாக மே 20, 2024 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

முக்கியத்துவம்

 • உலக அளவியல் தினம் 2024 / WORLD METROLOGY DAY 2024: மே 14 அன்று, யுனெஸ்கோ அவர்களின் பாரிஸ் தலைமையகத்தில் ஒரு சிறப்பு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தது - நாம் இன்று ஒரு நிலையான நாளை அளவிடுகிறோம். 
 • உலக அளவியல் தினம், அளவீட்டு அறிவியலின் அர்த்தம் என்ன என்பதையும், நாம் ஏன் அதைச் சார்ந்து இருக்கிறோம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள பொதுமக்களுக்கு உதவுகிறது.
 • இந்த அதிகம் அறியப்படாத விஞ்ஞானம் நமது அன்றாட வாழ்வின் எண்ணற்ற அம்சங்களை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் நாம் ஒரு கிலோ ஆரஞ்சு பழங்களை வாங்குகிறோம். 
 • செல்லவும், மாத்திரையை விழுங்கவும், பாலத்தை கடக்கவும் அல்லது கட்டிடத்திற்குள் நுழையவும் எங்கள் காரில் ஜிபிஎஸ் உள்ளது. இதை சாத்தியமாக்கிய அளவியல் வல்லுநர்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும்" என்று யுனெஸ்கோ அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் எழுதியது.

உலக அளவியல் தினம் 2024 தீம்

 • உலக அளவியல் தினம் 2024 / WORLD METROLOGY DAY 2024: உலக அளவியல் தினம் 2024 இன் கருப்பொருள் நிலைத்தன்மை. அறிவியல் மற்றும் கல்வி மூலம் ஒரு சிறந்த உலகத்தை உருவாக்க யுனெஸ்கோவின் நோக்கத்துடன் இணங்கி, அளவியலை மேம்படுத்துவதற்கு இந்தப் பதவி புதிய வழிகளைத் திறக்கிறது.
 • அளவியல் தரவு சார்ந்த முடிவெடுக்கும் மற்றும் நிலைத்தன்மையில் கொள்கை மேம்பாட்டிற்கான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது. 
 • நிலைத்தன்மையின் பல்வேறு அம்சங்களில் துல்லியமான அளவீடுகளை உறுதி செய்வதன் மூலம், நிறுவனங்கள், அரசாங்கங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் மிகவும் நிலையான எதிர்காலத்திற்கு பங்களிக்கும் தகவலறிந்த தேர்வுகளை செய்ய உதவுகிறது.

ENGLISH

 • WORLD METROLOGY DAY 2024: World Metrology Day is an event occurring on 20 May celebrating the International System of Units. The date is the anniversary of the signing of the Metre Convention in 1875. Metrology is the study of measurement.
 • The accuracy of measurement in important for knowing the quality of products. Be it mathematical, legal or industrial, finding the correct measurement is extremely important. 
 • The science of measurement and its role in various fields is extremely significant. Establishment of standardised measurement system is extremely important and the application of it uniformly throughout the world ensures accuracy and precision. 
 • Commerce, industry, transportation, water resources and much more are the industries that are impacted heavily by the measurement system in place.

History

 • WORLD METROLOGY DAY 2024: In 1875, with the signing of the Metre Convention, the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) was established. 
 • BIPM is an organisation focused on promoting the usage of a standardised measurement system. This led to the development of International Prototype of the Kilogramme (IPK) as the standard unit of mass, while International Prototype of the Metre (IPM) was chosen as the standard unit of length. World Metrology Day will be celebrated for the first time on May 20, 2024.

Significance

 • WORLD METROLOGY DAY 2024: On May 14, UNESCO organised a special event at their Paris headquarters with the theme – We measure today for a sustainable tomorrow. "World Metrology Day helps the public to understand what is meant by the science of measurement and why we are so dependent upon it. 
 • This little-known science underpins countless aspects of our daily lives. Every time we buy a kilogram of oranges, use the GPS in our car to navigate, swallow a pill, cross a bridge or enter a building, we should spare a thought for the metrologists who made this possible," wrote UNESCO on their official website.

World Metrology Day 2024 Theme

 • WORLD METROLOGY DAY 2024: World Metrology Day 2024 Theme is Sustainability. This designation opens new avenues to promote metrology, aligning with UNESCO’s mission to construct a better world through science and education.
 • Metrology provides the foundation for data-driven decision-making and policy development in sustainability. 
 • By ensuring accurate measurements across various aspects of sustainability, it helps organizations, governments and individuals make informed choices that contribute to a more sustainable future.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel