Type Here to Get Search Results !

உலக தேனீ தினம் 2024 / WORLD BEE DAY 2024

 • உலக தேனீ தினம் 2024 / WORLD BEE DAY 2024: மகரந்தச் சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம், அவை எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கு அவற்றின் பங்களிப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, ஐநா மே 20 ஐ உலக தேனீ தினமாக நியமித்தது.

வரலாறு

 • உலக தேனீ தினம் 2024 / WORLD BEE DAY 2024: 20 மே ஆண்டன் ஜான்சாவின் பிறந்தநாளுடன் ஒத்துப்போகிறது, அவர் 18 ஆம் நூற்றாண்டில் நவீன தேனீ வளர்ப்பு நுட்பங்களை தனது சொந்த ஸ்லோவேனியாவில் முன்னோடியாகக் கொண்டிருந்தார் மற்றும் தேனீக்கள் மிகவும் கடினமாக உழைக்கும் திறனைப் பாராட்டினார், அதே சமயம் மிகக் குறைந்த கவனம் தேவை.
 • ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 20 அன்று உலக தேனீ தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு ஸ்லோவேனியா குடியரசு, அபிமோண்டியா, தேனீ வளர்ப்போர் சங்கங்களின் சர்வதேச கூட்டமைப்பு மற்றும் FAO ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் முன்மொழியப்பட்ட முன்மொழிவு 2017 இல் ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

உலக தேனீ தினம் 2024 தீம்

 • உலக தேனீ தினம் 2024 / WORLD BEE DAY 2024: உலக தேனீ தினம் 2024 தீம் "இளைஞர்களுடன் தேனீ நிச்சயதார்த்தம்" என்பதாகும். 
 • தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் மகரந்தச் சேர்க்கை பாதுகாப்பு முயற்சிகளில் இளைஞர்களை ஈடுபடுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை இந்த தீம் எடுத்துக்காட்டுகிறது, அவர்களை நமது சுற்றுச்சூழலின் எதிர்கால பொறுப்பாளர்களாக அங்கீகரிக்கிறது.
 • இந்த ஆண்டு பிரச்சாரமானது விவசாயம், சுற்றுச்சூழல் சமநிலை மற்றும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் தேனீக்கள் மற்றும் பிற மகரந்தச் சேர்க்கைகளின் இன்றியமையாத பங்கு பற்றி இளைஞர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

தேனீக்களின் மதிப்பு

 • உலக தேனீ தினம் 2024 / WORLD BEE DAY 2024: தேனீக்கள் மற்றும் பட்டாம்பூச்சிகள், வெளவால்கள் மற்றும் ஹம்மிங் பறவைகள் போன்ற பிற மகரந்தச் சேர்க்கைகள் மனித நடவடிக்கைகளால் பெருகிய முறையில் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்றன.
 • மகரந்தச் சேர்க்கைகள் பல உணவுப் பயிர்கள் உட்பட பல தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்ய அனுமதிக்கின்றன. மகரந்தச் சேர்க்கைகள் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கு நேரடியாகப் பங்களிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவை பல்லுயிரியலைப் பாதுகாப்பதில் முக்கியமாகும்.
 • அவை வெளிவரும் சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களுக்கு காவலாளிகளாகவும் செயல்படுகின்றன, இது உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் ஆரோக்கியத்தைக் குறிக்கிறது.
 • ஆக்கிரமிப்பு பூச்சிகள், பூச்சிக்கொல்லிகள், நில பயன்பாட்டு மாற்றம் மற்றும் ஒற்றைப்பயிர் சாகுபடி நடைமுறைகள் கிடைக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களை குறைத்து, தேனீக் கூட்டங்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கலாம்.

ENGLISH

 • WORLD BEE DAY 2024: To raise awareness of the importance of pollinators, the threats they face and their contribution to sustainable development, the UN designated 20 May as World Bee Day.

History

 • WORLD BEE DAY 2024: 20th May coincides with the birthday of Anton Janša, who in the 18th century pioneered modern beekeeping techniques in his native Slovenia and praised the bees for their ability to work so hard, while needing so little attention.
 • The proposal set forth by the Republic of Slovenia, with the support of Apimondia, the International Federation of Beekeepers’ Associations and FAO, to celebrate World Bee Day on 20 May each year met with approval by the United Nations General Assembly in 2017.

World Bee Day 2024 Theme

 • WORLD BEE DAY 2024: World Bee Day 2024 Theme is "Bee engaged with Youth." This theme highlights the importance of involving young people in beekeeping and pollinator conservation efforts, recognizing them as the future stewards of our environment.   
 • This year's campaign aims to raise awareness among youth and other stakeholders about the essential role of bees and other pollinators in agriculture, ecological balance, and biodiversity preservation.

The value of bees

 • WORLD BEE DAY 2024: Bees and other pollinators, such as butterflies, bats and hummingbirds, are increasingly under threat from human activities.
 • Pollinators allow many plants, including many food crops, to reproduce. Not only do pollinators contribute directly to food security, but they are key to conserving biodiversity - a cornerstone of the Sustainable Development Goals. 
 • They also serve as sentinels for emergent environmental risks, signaling the health of local ecosystems.
 • Invasive insects, pesticides, land-use change and monocropping practices may reduce available nutrients and pose threats to bee colonies.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel