பாரதத் திறன்கள் / BHARAT SKILLS


TAMIL
 • பாரத் திறன்கள் என்பது திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் அமைச்சகத்தின் தலைமை இயக்குனரக பயிற்சியின் (DGT) மின்-கற்றல் போர்டல் ஆகும்.
 • பாரத் திறன்கள் என்பது ஐடிஐ/என்எஸ்டிஐ மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு NSQF பாடத்திட்டம், பாடத்திட்டம், வீடியோக்கள், கேள்வி வங்கிகள் மற்றும் போலித் தேர்வு போன்றவற்றை வழங்கும் திறன்களுக்கான மத்திய களஞ்சியமாகும். இது பயன்படுத்த இலவசம்.
 • தற்போது கைவினைஞர் பயிற்சித் திட்டம் மற்றும் கைவினைப் பயிற்றுவிப்பாளர் பயிற்சித் திட்டம் தொடர்பான படிப்புகள் மேடையில் கிடைக்கின்றன.
ஒவ்வொரு பாடத்திட்டத்தின் கீழும், பின்வருபவை கிடைக்கின்றன
 • பன்மொழி ஆய்வு பொருட்கள்
 • வேலைவாய்ப்பு திறன்
 • கேள்வி வங்கி
 • மாக் டெஸ்ட்
 • தகுதி தொகுப்பு மற்றும் பாடத்திட்டம்
ENGLISH
 • Bharat Skills is a e-learning portal of the Directorate General of Training (DGT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
 • Bharat Skills is a Central Repository for skills which provides NSQF curriculum, course material, videos, question banks and mock test etc. for ITI/NSTI Students and Teachers. It is free to use.
 • Currently courses related to Craftsmen Training Scheme and Crafts Instructor Training Scheme is made available in the platform.
Under each of the courses, the following are made available
 • Multilingual Study materials
 • Employability skills
 • Question bank
 • Mock Test
 • Qualification pack and Curriculum

0 Comments

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel