Saturday, 12 December 2020

சர்வதேச மலை தினம் 2020 / International Mountain Day 2020

 • சர்வதேச மலை தினம் 2020 / International Mountain Day 2020, மலைகள் மற்றும் அதன் பல்லுயிரியலைப் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக, சர்வதேச மலை தினம் டிசம்பர் 11 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. பல இடங்களில் மக்கள் தொகை பெருக்கம், கட்டுமான நடவடிக்கைகள் விளையாட்டு மைதானங்கள் அதிகரித்துள்ளன.
 • மலைப்பகுதிகளில் அதிகமான ஹோட்டல்கள், ரிசார்ட்ஸ் மற்றும் வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இது தவிர, காலநிலை மாற்றம், மலைகள் மீது பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 • உயரும் வெப்பநிலை மலை வாழ் மக்களுக்கு, ஒரு கடினமான சவாலாக உள்ளது, ஏனெனில் அவர்கள் உயிர்வாழ இன்னும் பெரிய போராட்டங்களை எதிர்கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்.
 • மேலும், மோசமான விவசாய முறைகள், மரம் வெட்டுதல், வணிக சுரங்க மற்றும் வேட்டையாடுதல் ஆகியவை மலை பல்லுயிரியலை பாதிக்கின்றன. 
 • மலை பனிப்பாறைகள் முன்னோப்போதும் இல்லாத விகிதத்தில் உருகி வருகின்றன, மேலும் அவை மில்லியன் கணக்கான மக்களுக்கு நன்னீர் விநியோகத்தை வழங்குகின்றன. இது ஒருபுறம் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை நம் அனைவரையும் பாதிக்கிறது. 
சர்வதேச மலை நாள் 2020 கருப்பொருள் (International Mountain Day 2020 theme)
 • கரியமில வாயுவின் (கார்பன்) சதவிகிதம் வளிமண்டலத்தில் அதிகரித்து, அதனால் ஏற்படும் பின் விளைவுகளை கருத்தில் கொண்டு, 2002ம் ஆண்டை சர்வதேச மலைகள் ஆண்டாக ஐநா சபைஅறிவித்தது. 
 • அதைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 11ம் நாள் சர்வதேச மலைகள் தினமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. சர்வதேச மலை நாள் 2020ன் கருப்பொருள் மலை பல்லுயிர் (Mountain Biodiversity) என்பதாகும். 
 • மலை பல்லுயிர் (Mountain Biodiversity) எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல்களை தீர்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த கருப்பொருள் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது.
 • மலைகள் மற்றும் அவற்றின் பல்லுயிர் தன்மையை கவனித்துக் கொள்ளுமாறு உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளை ஐக்கிய நாடுகள் சபை (United Nations) வலியுறுத்தியுள்ளது. 
 • இது மலை பல்லுயிரியலின் நிலையான நிர்வாகத்தை உலகளாவிய முன்னுரிமையாக அங்கீகரிக்கிறது. நிலையான அபிவிருத்தி இலக்கு 15 (Sustainable Development Goal 15), அதன் உலகளாவிய பொருத்தத்தை கருத்தில் கொண்டு மலைகளின் பல்லுயிர் பாதுகாப்பைப் பற்றி பேசுகிறது.
சர்வதேச மலை தினத்தின் வரலாறு (History of International Mountain Day)
 • சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மேம்பாட்டு மாநாட்டின் செயல் திட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் 21ன் ஒரு பகுதியாக 1992 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சபை 'பலவீனமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை நிர்வகித்தல்: நிலையான மலை மேம்பாடு' (அத்தியாயம் 13 என அழைக்கப்படுகிறது ('Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development' (called Chapter 13)) என்ற ஆவணத்தை ஏற்றுக்கொண்டது. 
 • பின்னர், பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மலைகளின் முக்கியத்துவத்தின் மீது அதிகரித்து வரும் கவனத்தை கருத்தில் கொண்டு, ஐ.நா. 2002 ஐ சர்வதேச மலைகள் ஆண்டாக ( International Year of Mountains) அறிவித்தது.
மலைகள் தொடர்பான சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் (Interesting facts related to mountains)
 • உலக மக்கள் தொகையில் வெறும் 15 சதவீதம் மலைகள் தான் உள்ளன.
 • மலைகள் உலகின் பல்லுயிர் வெப்பநிலைகளில் பாதியை வழங்குகின்றன.
 • மலைகள் பூமியின் மேற்பரப்பில் சுமார் 27 சதவீதத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது.
 • மலைகள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு நன்னீரை மனிதகுலத்திற்கு வழங்குகின்றன.
சர்வதேச மலை தினம் 2020 கொண்டாட்டங்கள் (International Mountain Day 2020 celebrations)
 • வழக்கமாக, உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு அமைப்புகள் மலைகளை பாதுகாப்பதற்கான வழிகள் மற்றும் அவற்றின் பல்லுயிர் தன்மையைப் பற்றி விவாதிக்க கருத்தரங்குகளை ஏற்பாடு செய்கின்றன. 
 • மலைகள் தொடர்பான அழுத்தமான பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க பல்வேறு உலகத் தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் தோன்றி பேசியும் வருகிறார்கள். இருப்பினும், இந்த ஆண்டு, COVID-19 காரணமாக, விவாதங்களை வெபினார்கள் மூலமாக நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
 • உலக நிலப்பரப்பில், 27 சதவீதம் மலைகளே உள்ளன. தண்ணீர், உணவு, சுத்தமான காற்று என, அனைத்தும் நமக்கு கிடைக்க மலைகள் மற்றும் அதில் உள்ள வனப்பகுதிகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. 
 • விவசாயத்திற்கு மழை எப்படி முக்கியமானதோ, அதனைப் போன்றே மழைக்கு, மலைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. 
 • மலைகளில் உள்ள தாவரங்கள் அழிக்கப்படுவதையும், கற்களுக்காக மலைகள் வெட்டி எடுக்கப்படுவதையும் தவிர்ப்பதே, எதிர்வரும் தலைமுறையினரின் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு செய்யும் பேருதவியாகும்.

TNPSCSHOUTERS

Author & Editor

TNPSC Shouters is the premier online site for anyone who are preparing Government Exams.TNPSC Shouters was started in april 2015 as a Educational blog.We offers state-of- the art support to all the aspirants of TNPSC /Bank /Government exams.

0 comments:

Post a comment