Friday, 10 July 2020

மிஷன் சாகர் / MISSION SAGAR

  • நரேந்திர மோடியின் இந்த பார்வையைப் பின்பற்றி, இந்திய கடற்படை இந்தியப் பெருங்கடலில் இந்தியாவின் உதவிக் கையை விரிவுபடுத்துவதற்காக ‘மிஷன் சாகர்’ தொடங்கியது. 
  • மிஷன் சாகர் 2020 மே 10 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது, 49 நாட்களுக்குப் பிறகு, ஐஎன்எஸ் கேசரி இந்தியா திரும்பியபோது, ​​ஜூன் 28, 2020 அன்று இந்த பணி வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டது.
மிஷன் சாகர்
  • COVID-19 தொற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடுவதில் நமது கடல் அண்டை நாடுகளுக்கு உதவி வழங்குவதற்காக இந்த மிஷன் தொடங்கப்பட்டது. இந்திய கடற்படைக் கப்பல் ஐ.என்.எஸ் கேசரி மிஷன் சாகருக்கு அனுப்பப்பட்டார்.
  • மே 10, 2020 அன்று, கோவி -19 தொடர்பான அத்தியாவசிய மருந்துகள் (ஹைட்ராக்ஸி குளோரோகுயின் மாத்திரைகள் மற்றும் ஆயுர்வேத மருந்துகள் உட்பட), மருத்துவ உதவி குழுக்கள் மற்றும் சுமார் 600 டன் உணவுப் பொருட்களுடன், ஐ.என்.எஸ் கேசரி மிஷனுக்காக இறங்கினார்.
  • அடுத்த 49 நாட்களில், ஐ.என்.எஸ் கேசரி 7,500 கடல் மைல் பயணம் செய்தார், இது 14000 கிலோமீட்டருக்கு மேல்.
மிஷன் சாகரின் சிறப்பம்சங்கள்
  • மொரீஷியஸ் மற்றும் கொமரோஸ் தீவுகளில், மருத்துவ உதவி குழுக்கள் நிறுத்தப்பட்டன
  • சுமார் 600 டன் உணவு பொருட்கள் மாலத்தீவில் வழங்கப்பட்டன
  • மொரீஷியஸில் வழங்கப்பட்ட ஆயுர்வேத மருந்துகளின் சிறப்பு சரக்கு
  • மடகாஸ்கர், சீஷெல்ஸ், மொரீஷியஸ் மற்றும் கொமரோஸ் தீவுகளில் வழங்கப்பட்ட அத்தியாவசிய COVID-19 தொடர்பான மருந்துகள்
  • மடகாஸ்கர் மற்றும் கொமரோஸ் தீவுகளில் வழங்கப்பட்ட ஹைட்ராக்ஸி குளோரோகுயின்

TNPSCSHOUTERS

Author & Editor

TNPSC Shouters is the premier online site for anyone who are preparing Government Exams.TNPSC Shouters was started in april 2015 as a Educational blog.We offers state-of- the art support to all the aspirants of TNPSC /Bank /Government exams.

0 comments:

Post a comment