உலகின் மிக கண்காணிக்கப்படும் நகரங்கள் பட்டியல் "ஹைதராபாத் 16-வது இடம்"


  • 2020-ஆண்டிற்கான உலகின் மிக கண்காணிக்கப்படும் நகரங்கள் குறித்த புதிய பகுப்பாய்வை காம்பாரிடெக் நிறுவனம் (Comparitech) உலகெங்கிலும் உள்ள 150 முக்கிய நகரங்களில் மேற்கொண்டது. 
  • இந்த பட்டியலில் சீனாவின் தையுவான் நகரம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. இந்திய நகரம் ஹைதராபாத் 16-ஆம் இடம் பிடித்துள்ளது. 
  • சென்னை 21-வது இடமும், டெல்லி 33-வது இடமும் பெற்றுள்ளன. 
  • உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட 20 நகரங்களில் டெல்லி 2-வது இடத்திலும் டோக்கியோ முதலிடத்திலும் உள்ளது.
  • CCTV: Closed-circuit television.

0 Comments