அம்மா திட்டம்


 • 2013 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 24 ஆம் தேதி முதல் செயல்படுகிறது. 
 • இது அனைத்து கிராமங்களிலும் உள்ள விளிம்புநிலை மனிதர்களுக்கு அதிகபட்ச சேவைகள் வழங்குவதை உறுதி செய்கிறது. 
 • ஒவ்வொரு செவ்வாய்க் கிழமையும் வருவாய் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தாசில்தார் தலைமையிலான குழுக்கள் அனைத்துக் கிராமங்களுக்கும் சென்று அங்குள்ள மக்களைச் சந்தித்து குறைகளைக் கேட்டறிவார்கள். கிடைக்கப் பெறும் சேவைகள் 
 • பட்டா மாறுதல்கள் 
 • குடும்ப அட்டைகள் – திருத்தங்கள் 
 • பிறப்பு/இறப்புச் சான்றிதழ்கள் 
 • சாதிச் சான்றிதழ்கள் / வருமானச் சான்றிதழ்கள் / இருப்பிடச் சான்றிதழ்கள் / குடியிருப்புச் சான்றிதழ்கள் 
 • வாரிசுரிமைச் சான்றிதழ்கள் 
 • முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ் 
 • முதியோர் ஓய்வூதியம் 
 • விவசாயிகளுக்கான சான்றிதழ்கள் 

0 Comments