Type Here to Get Search Results !

சர்வதேச அமைதி நாள் 2023 / INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023

 • சர்வதேச அமைதி நாள் 2023 / INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023: ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 21 அன்று, உலக அமைதி தினத்தை உலகம் கொண்டாடுகிறது, இது சர்வதேச அமைதி தினம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 
 • அமைதியின் விழுமியங்களை வலுப்படுத்த உலகம் முழுவதும் இந்த நாளில் 24 மணி நேர அமைதி மற்றும் போர் நிறுத்தம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
 • மிகவும் அமைதியான மற்றும் நிலையான உலகத்தை உருவாக்க உழைக்கும் மக்களுடன் ஒற்றுமையைக் காட்ட இது ஒரு சிறப்பு நாள். இது உலகத்தை சிறந்த இடமாக மாற்ற மக்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட தூண்டுகிறது.
 • இந்த நாள் சச்சரவுகளைத் தீர்ப்பதற்கும் அமைதியை மேம்படுத்துவதற்கும் தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த நபர்களையும் கௌரவிக்கின்றது.

உலக அமைதி நாள் வரலாறு

 • சர்வதேச அமைதி நாள் 2023 / INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023: 1981 இல், ஐக்கிய நாடுகள் சபை சர்வதேச அமைதி தினத்தை நிறுவும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது. இது முதன்முதலில் 1982 இல் காணப்பட்டது. 
 • இது 2002 வரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதத்தின் மூன்றாவது செவ்வாய்க் கிழமை அன்று நிகழ்ந்தது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். 
 • அதன் பிறகு, செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதியை சர்வதேச அமைதிக் கொண்டாட்டங்களுக்கான நிரந்தரத் தேதியாக மாற்ற குழு ஒப்புக்கொண்டது.
 • உலகளாவிய அமைதியை அடைய, அனைத்து தனிநபர்களுக்கும் பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சிக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் அவர்களின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
 • 2015 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகளின் உறுப்பு நாடுகள் 17 நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அங்கீகரித்தன. உலகளாவிய வறுமை மற்றும் கல்வி மற்றும் சுகாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் பாலியல் சமத்துவம் போன்ற நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளால் பரந்த அளவிலான பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படுகின்றன.
 • நிலையான வளர்ச்சி நிகழ்ச்சி நிரலின் இலக்கு 13, காலநிலை நடவடிக்கையை வலியுறுத்துகிறது, பசுமை இல்ல வாயு உமிழ்வை உடனடியாகக் குறைக்கவும், நெகிழ்ச்சியை வளர்க்கவும், புவி வெப்பமயமாதல் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கவும் அனைவரையும் வலியுறுத்துகிறது. 
 • புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் நட்பு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த தனிநபர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும். இதன் விளைவாக, செப்டம்பர் 21 அன்று, ஐக்கிய நாடுகள் சபையானது, காலநிலை மாற்றத்தைத் தூண்டும் காரணங்களைக் கண்டறிந்து, கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் உலகளாவிய அமைதியை அடையலாம் என்பதை மக்களுக்கு நினைவூட்டுவதற்காக சர்வதேச அமைதி தினமாகக் கொண்டாடுகிறது.

உலக அமைதி தினம் 2023 முக்கியத்துவம்

 • சர்வதேச அமைதி நாள் 2023 / INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023: வரலாற்றுப் போக்கில் பலமுறை, தேசங்களையும், அவர்களின் எதிர்காலத்தையும் நாசமாக்குவதற்கு மட்டுமே அர்த்தமற்ற இரத்தக்களரி எவ்வாறு உதவியது என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். 
 • மறுபுறம், உலகளாவிய அமைதியின் வலிமை மற்றும் அது கொண்டு வரக்கூடிய நேர்மறையான முடிவுகளை அனைவரும் அறிந்திருக்கிறார்கள். உலகளாவிய அமைதியைக் கொண்டுவருவது நம் சக்தியில் உள்ளது, அதைச் செய்வது நம் கையில் உள்ளது.
 • இந்த நாளில், உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் அகிம்சை மற்றும் சண்டையின் நேரத்தைக் கொண்டாடுகிறார்கள். உலக அமைதியை வளர்ப்பதில் இது ஒரு முக்கியமான செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. 
 • ஒன்று அல்லது இரண்டு நாடுகள் தங்கள் பயங்கரமான மற்றும் கொடிய வரலாறு இருந்தபோதிலும் இன்னும் எல்லைகளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. இன்று அனைத்து மக்களுக்கும் அமைதி காக்க நினைவூட்டுகிறது.

உலக அமைதி தினம் 2023 தீம்

 • சர்வதேச அமைதி நாள் 2023 / INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023: சர்வதேச அமைதி நாள் 2023 தீம் 'அமைதிக்கான நடவடிக்கைகள்: #உலகளாவிய இலக்குகளுக்கான எங்கள் லட்சியம்'. நமது தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டுச் செயல்கள் உலக அமைதியை எவ்வாறு பாதிக்கலாம் மற்றும் வளர்க்கலாம் என்பதை அடையாளம் காண இது ஒரு உந்துதல்.

ENGLISH

 • INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023: Each year on September 21, the world celebrates World Peace Day, also known as International Day of Peace. A 24-hour period of peacefulness and cease-fire is observed on this day throughout the globe to reinforce the values of peace.
 • It’s a special day to show solidarity with those working to create a more peaceful and sustainable world. It inspires people to work together to make the world a better place.
 • This day also honors individuals who have dedicated their lives to resolving disputes and promoting peace.

World Peace Day History

 • INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023: In 1981, the United Nations passed a resolution establishing the International Day of Peace. It was first seen in 1982. Remember, it used to occur on the third Tuesday of September every year up until 2002. After that, the group agreed to make September 21 the permanent date for International Day of Peace celebrations.
 • To achieve global peace, it was recognized that economic and social development for all individuals must be prioritized and their rights must be safeguarded. In 2015, the United Nations Member States approved the 17 Sustainable Development Goals. 
 • A wide range of problems are addressed by the Sustainable Development Goals, such global poverty and educational and health disparities as well as global warming and sexual equality.
 • Goal 13 of the Sustainable Development Agenda emphasizes on climate action, urging everyone to reduce greenhouse gas emissions immediately, develop resilience, and enhance global warming awareness. Individuals must be encouraged to utilize renewable energy and other environmentally friendly technology. 
 • As a result, on September 21, the United Nations marks the International Day of Peace to remind people that global peace may be attained by paying attention to and identifying the causes driving climate change.

World Peace Day 2023 Significance

 • INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023: On many times throughout the course of history, we have seen how senseless bloodshed has only served to ruin nations and their futures. 
 • Everyone, on the other hand, is aware of global peace’s strength and the positive results it may bring. It is within our power to bring about global peace, and it is up to us to do it.
 • On this day, people all around the world celebrate a time of nonviolence and truce. It has a critical function to play in fostering world peace. One or two nations still share borders despite their terrible and deadly history. Today serves as a reminder to all people to keep the peace.

World Peace Day 2023 Theme

 • INTERNATIONAL DAY OF PEACE 2023: World Peace Day 2023 Theme: For International Day of Peace 2023, the theme is 'Actions for Peace: Our Ambition for the #Global Goals'. It is a push for us to recognise how our individual and collective actions can affect and foster global peace. 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel