Type Here to Get Search Results !

பை தினம் 2024 (சர்வதேச கணித தினம்) / Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY)

 • பை தினம் 2024 (சர்வதேச கணித தினம்) / Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): சர்வதேச கணித தினம், பை தினம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஆண்டுதோறும் மார்ச் 14 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
 • பை தினம் மார்ச் 14 அன்று, கேளிக்கை, கல்வி மற்றும் பை ஆகியவற்றை இணைக்கும் எந்த நாளும் கொண்டாடத் தகுந்த நாளாகும்! "π" என்ற கிரேக்க எழுத்தால் அறியப்படும் பை என்பது கணிதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நிலையான மதிப்பாகும். 
 • இது ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு மற்றும் அதன் விட்டம் விகிதத்தைக் குறிக்கிறது, இது வெறும் 3.14….15…9265359... (மற்றும் பல). அது மட்டுமல்ல, மார்ச் பதினான்காம் தேதி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் பிறந்தநாளும் கூட, எனவே இது ஒரு கணிதவியலாளரின் மகிழ்ச்சிக்கு குறைவில்லை.

பை நாள் 2024 எப்போது?

 • பை தினம் 2024 (சர்வதேச கணித தினம்) / Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): அழகான நிலையான பை (π) மார்ச் 14 அன்று தேசிய பை தினத்தில் உலகெங்கிலும் உள்ள கணிதவியலாளர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது.

பை நாளின் வரலாறு

 • பை தினம் 2024 (சர்வதேச கணித தினம்) / Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): பை பற்றி அறிய, நாம் சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்று இந்த மழுப்பலான எண்ணைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பையின் மதிப்பை முதன்முதலில் பண்டைய உலகின் மிகச்சிறந்த கணிதவியலாளர்களில் ஒருவரான ஆர்க்கிமிடிஸ் ஆஃப் சைராகுஸ் (கிமு 287-212) கணக்கிட்டார்.
 • இருப்பினும், 1647 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வில்லியம் ஓட்ரெட் தனது படைப்புகளில் அதை அழைத்தபோது கிரேக்க எழுத்தை அதன் பெயராக முதன்முதலில் ஞானஸ்நானம் பெற்றார், பின்னர் 1737 இல் லியோன்ஹார்ட் யூலர் இந்த குறியீட்டைப் பயன்படுத்தியபோது விஞ்ஞான சமூகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
 • ஆனால் நாடு தழுவிய நிகழ்வில் பை தினம் எப்படி முடிந்தது? அதற்காக, 1988 ஆம் ஆண்டு சான் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள எக்ஸ்ப்ளோரேடோரியத்திற்கு நாம் பயணிக்க வேண்டும், அங்கு இயற்பியலாளர் லாரி ஷாவால் நினைத்தார்.
 • எக்ஸ்ப்ளோரடோரியம் ஊழியர்களை ஒன்றாக இணைக்க ஒரு சிறப்பு நாளை ஏற்பாடு செய்வதற்காக, ஷா மார்ச் 14 ஐ பையின் முதல் இலக்கங்களுடன் (3.14) இணைத்தார், 
 • பை தினம் என்பது இன்றும் தொடரும் ஒரு வருடாந்தர எக்ஸ்ப்ளோரடோரியம் பாரம்பரியமாக மாறியது, மேலும் இந்த யோசனை அதிவேகமாக வளர அதிக நேரம் எடுக்கவில்லை, மார்ச் 12, 2009 அன்று அமெரிக்க காங்கிரஸ் அதை தேசிய விடுமுறையாக அறிவித்தபோது உச்சத்தை எட்டியது.
 • இப்போது, உலகம் முழுவதிலும் உள்ள கணித மேதைகளால் கொண்டாடப்படும், பை தினம் ஒரு பாப் கலாச்சார நிகழ்வாக மாறியது, பல இடங்களில் செயல்பாடுகள், குறும்புகள், அவதானிப்புகள் மற்றும் அவர்களால் இயன்ற அனைத்து பை உணவுகளிலும் பங்கேற்கிறது.

சூப்பர் பை டே

 • பை தினம் 2024 (சர்வதேச கணித தினம்) / Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): பையின் முதல் பத்து இலக்கங்கள் காலை 9:26:53 மணிக்கு எட்டப்பட்டன (3/14/15/92653)

சர்வதேச கணித தினம் 2024 தீம்

 • பை தினம் 2024 (சர்வதேச கணித தினம்) / Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): சர்வதேச கணித தினம் 2024 தீம் 'கணிதத்துடன் விளையாடுதல்.'

எண்கள் மூலம்

 • பை தினம் 2024 (சர்வதேச கணித தினம்) / Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): மார்ச் 14 - ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் பிறந்தநாள்
 • 31.4 மில்லியன் - பையின் மிகத் துல்லியமான மதிப்பைக் கணக்கிட்டதற்காக எம்மா ஹருகா இவாவோவின் உலக சாதனை.
 • 4 – எம்மா ஹருகா இவாவோ பையின் மிகத் துல்லியமான மதிப்பைக் கணக்கிட எடுத்த மாதங்களின் எண்ணிக்கை.
 • 70,000 – 2015 இல் ராஜ்வீர் மீனாவால் மனப்பாடம் செய்யப்பட்ட பையின் தசம இடங்களின் எண்ணிக்கை.
 • 10 – ராஜ்வீர் மீனா உலக சாதனை படைக்க எடுத்த மணிநேரம்.
 • 3.125 - பாபிலோனியர்களால் பைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அசல் எண்.
 • 22.4 டிரில்லியன் - சுவிஸ் விஞ்ஞானி பீட்டர் ட்ரூப் கணினியைப் பயன்படுத்தி கணக்கிட்ட இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை.
 • 24 - பை கணக்கிடுவதற்கு பீட்டர் ட்ரூப் பயன்படுத்தும் கணினியில் உள்ள ஹார்டு டிரைவ்களின் எண்ணிக்கை.
 • 700,000 - பையின் 22 டிரில்லியன் இலக்கங்களைப் படிக்க எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும்.
 • 15,000 - அமெரிக்காவில் மார்க் உமைல் மனப்பாடம் செய்த பை இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை
 • பை (π) என்பது ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கு அதன் விட்டத்தின் விகிதமாகும் - மேலும் எந்த அளவிலான அனைத்து வட்டங்களுக்கும், பை எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். 
 • பை என்பது "விகிதாசார எண்", அதாவது அதன் சரியான மதிப்பு முற்றிலும் தெரியவில்லை. விஞ்ஞானிகள் 3.14159265358979323... இல் தொடங்கி பில்லியன் கணக்கான இலக்கங்களைக் கணக்கிட்டுள்ளனர். முடிவிலி வரை நாம் தொடரலாம், அடுத்து என்ன இலக்கம் வெளிப்படும் என்று எங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது.

ENGLISH

 • Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): International Day of Mathematics, also known as Pi Day, is an annual celebration observed on March 14th.
 • Pi Day is on March 14, and any day that combines fun, education, and pie is a day worth celebrating! Pi, also known by the Greek letter “π,” is a constant value used in math that represents the ratio of a circumference of a circle to its diameter, which is just about 3.14….15…9265359… (and so on). 
 • Not only that, but the fourteenth of March is also Albert Einstein’s birthday, so all together it’s nothing short of a mathematician’s delight.

WHEN IS PI DAY 2024?

 • Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): The beautiful constant pi (π) is celebrated by mathematicians around the world on National Pi Day on March 14.

HISTORY OF PI DAY

 • Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): To learn about pi, we need to go back a few thousand years and learn about this elusive number. The value of pi was first calculated by Archimedes of Syracuse (287–212 BC), one of the greatest mathematicians of the ancient world.
 • However, it was first baptized with the Greek letter as its name when William Oughtred called it as such in his works dating back to 1647, later embraced by the scientific community when Leonhard Euler used the symbol in 1737.
 • But how did Pi Day end up in a country-wide phenomenon? For that, we need to travel to the Exploratorium in 1988 San Francisco, where it was thought up by physicist Larry Shaw.
 • Shaw linked March 14 with the first digits of pi (3.14) in order to organize a special day to bond the Exploratorium staff together, where he offered fruit pies and tea to everyone starting at 1:59 pm, the following three digits of the value. 
 • A few years later, after Larry’s daughter, Sara, remarked that the special date was also the birthday of Albert Einstein, they started celebrating the life of the world-famous scientist.
 • Pi Day became an annual Exploratorium tradition that still goes on today, and it didn’t take long for the idea to grow exponentially, hitting a peak on March 12, 2009, when the U.S Congress declared it a national holiday.
 • Now, celebrated by math geeks all around the circumference of the world, Pi Day became a pop culture phenomenon, with several places partaking in the activities, antics, observations and all the pie eating they can.

Super Pi Day

 • Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): The first ten digits of pi were achieved on 9:26:53 a.m. (3/14/15/92653)

TRADITIONS OF THE DAY

 • Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): Pi Day gives math enthusiasts the opportunity to celebrate their love for numbers and the enigma that is the infinite pi.
 • Since 1988, the day has been celebrated at the San Francisco Exploratorium. The first celebration was organized by Larry Shaw, who worked as a physicist at the center. The staff participated by marching around the exploratorium and consuming fruit pies. This tradition has lived on since. 
 • Math lovers talk about math, host get-togethers, and have pi recital competitions. In schools, teachers arrange scavenger hunts, pie bake sales, and even Pi Day workouts to stimulate more interest in learning and practicing mathematics. 
 • Those folks who work in food marketing also love to get involved, so keep your eyes peeled for some discounts, deals, and freebies on pies, it’s going to be an extra tasty day. 

International Day of Mathematics 2024 Theme

 • Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): International Day of Mathematics 2024 Theme is 'Playing With Math.'

BY THE NUMBERS

 • Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): 14th – of March is also Albert Einstein’s birthday
 • 31.4 million – the world record held by Emma Haruka Iwao for calculating the most accurate value of pi.
 • 4 – the number of months it took Emma Haruka Iwao to calculate the most accurate value of pi.
 • 70,000 – the number of decimal places of pi memorized by Rajveer Meena in 2015.
 • 10 – the number of hours it took Rajveer Meena to make the world record.
 • 3.125 – the original number used for pi by the Babylonians.
 • 22.4 trillion – the number of digits calculated by Swiss scientist Peter Trueb, using a computer.
 • 24 – the number of hard drives on the computer used by Peter Trueb for calculating pi.
 • 700,000 – the number of years it will take to recite the 22 trillion digits of pi.
 • 15,000 – the number of digits of pi memorized by Mark Umile in the U.S.

Why is pi important?

 • Pi DAY 2024 (INTERNATIONAL MATHEMATICS DAY): Pi is very important for calculations in math, engineering, construction, physics and space exploration. Many often consider pi the most important number in all of mathematics.
 • Pi (π) is the ratio of a circle’s circumference to its diameter and amazingly for all circles of any size, pi will always be the same. Pi is an "irrational number," meaning its exact value is completely unknown. 
 • Scientists have calculated billions of digits starting with 3.14159265358979323…, but no recognizable pattern ever emerges. We could continue on and on until infinity and we'd still have no idea what digit might emerge next.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel