Type Here to Get Search Results !

உலக நோயுற்றோர் தினம் 2024 / WORLD DAY OF THE SICK 2024


 • உலக நோயுற்றோர் தினம் 2024 / WORLD DAY OF THE SICK 2024: ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதி உலக நோயுற்றோர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது மற்றும் போப் ஜான் பால் II அவர்களால் நிறுவப்பட்டது. 
 • இது நோயிலிருந்து போராடும் அனைவருக்காகவும் அன்புடன் பிரார்த்தனை செய்வதற்கான ஒரு வழியாகும். கிறிஸ்தவ சுகாதார ஊழியத்தில் பணிபுரியும் அனைவருக்கும் நோய்வாய்ப்பட்ட ஒருவரைப் பற்றியும் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பவர்களைப் பற்றியும் சிந்திக்க முயற்சிப்பதை உணர இது ஒரு உண்மையான சாத்தியமாகும். லூர்து மாதாவின் நினைவு நாள் இந்நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது.

வரலாறு

 • உலக நோயுற்றோர் தினம் 2024 / WORLD DAY OF THE SICK 2024: போப் இரண்டாம் ஜான் பால் 1991 இல் அல்சைமர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார், இது சமீபத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, மேலும் அவர் நோயறிதலுக்கு ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகுதான் உலக நோயாளர் தினத்தை நிறுவத் தேர்ந்தெடுத்தார். 
 • பவுல் தனது அப்போஸ்தலிக்க கடிதமான சால்விஃபிசி டோலோரிஸில் நிரூபித்ததால், போப் வேதனையைப் பற்றி விரிவாக எழுதியிருந்தார், மேலும் இது கிறிஸ்துவின் மூலம் புனிதமான சடங்குகள் மற்றும் குணப்படுத்துதல் என்று நினைத்தார்.
 • பிரான்சில் உள்ள லூர்து நகருக்கு வந்த பல நிறுவனர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள், ஏற்கனவே அங்குள்ள மரியன்னை சரணாலயத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கன்னியின் பரிந்துரையால் உயிர்த்தெழுப்பப்பட்டதாகக் கருதப்படுவதால், அவர் லூர்து மாதாவின் ஆண்டு விழாவை ஒப்புக்கொள்ளும் நாளாகத் தேர்ந்தெடுத்தார். குறிப்பாக, லெபனானில் உள்ள ஹரிஸ்ஸா சரணாலயத்தை போப் பாராட்டினார்.

முக்கியத்துவம்

 • உலக நோயுற்றோர் தினம் 2024 / WORLD DAY OF THE SICK 2024: உலக நோயுற்றோர் தினத்தின் முக்கியத்துவம் அது கொண்டாடப்படும் விதத்தில் தெரிகிறது.
 • நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு மருந்து, உணவு மற்றும் ஆன்மீக வழிகாட்டுதலை வழங்கும் மத அமைப்புகளால் இந்த நாள் குறிக்கப்படுகிறது. தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் உள்ளூர் சுகாதார மையங்களில் தங்கள் நேரத்தை தன்னார்வத் தொண்டு செய்ய முன்வருவதற்கான நேரம் இது.
 • நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு நம்பிக்கை மற்றும் ஆதரவின் செய்தியைப் பரப்புவதற்கும் பயனுள்ள சுகாதார சேவைகளின் அவசியத்தை எடுத்துரைப்பதற்கும் உலக நோயுற்றோர் தினம் ஒரு வாய்ப்பாகும்.

நோயுற்றவர்களின் உலக தினம் 2024 தீம்

 • உலக நோயுற்றோர் தினம் 2024 / WORLD DAY OF THE SICK 2024: உலக நோய்வாய்ப்பட்டோர் தினம் 2024 தீம் "குணப்படுத்தல் அன்பு: இரக்கத்திற்கும் சேவைக்கும் சாட்சி".

ENGLISH

 • WORLD DAY OF THE SICK 2024: Each year on February 11 World Day of the Sick is celebrated, and was established by Pope John Paul II, as a way for followers to pray fervently for all those struggling from illnesses. 
 • It is a real potential for all those who work in Christian ministry of health to perceive trying to think about someone who is ill and those who provide treatment to them. The commemoration of Our Lady of Lourdes falls on this day.

History

 • WORLD DAY OF THE SICK 2024: Pope John Paul II was stricken with Alzheimer’s disease in 1991, an illness that was only recently discovered, and he chose to establish the World Day of the Sick only a year after his diagnosis. 
 • Since paul proved in his apostolic letter Salvifici Doloris, the pope had written extensively on the issue of anguish and thought that it was notably sacramentals and healing through Christ.
 • Since many founders and visitors to Lourdes, France, have indeed been credited for to already be resurrected at the Marian Sanctuary there by the intercession of the Blessed Virgin, he chose the anniversary of Our Lady of Lourdes as the day of the acknowledgement. In particular, the Pope praised the Harissa sanctuary in Lebanon.

Significance

 • WORLD DAY OF THE SICK 2024: The significance of the World Day of the Sick is evident in the way it celebrates.
 • The day is marked by religious organisations providing medicine, food, and spiritual guidance to the sick. It is also a time for individuals and organisations to come forward and volunteer their time at local health centres.
 • The World Day of the Sick is an opportunity to spread a message of hope and support to the sick and to highlight the need for effective healthcare services.

World Day of The Sick 2024 Theme

 • WORLD DAY OF THE SICK 2024: World Day of the Sick 2024 theme is "Healing Love: Witnessing to Compassion and Service".

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel