Type Here to Get Search Results !

உலக மண் தினம் / WORLD SOIL DAY


TAMIL
 • மண் என்பது உயிரினங்கள், தாதுக்கள் மற்றும் கரிம கூறுகளால் ஆனது, இது தாவர வளர்ச்சியின் மூலம் மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் உணவை வழங்குகிறது.
 • நம்மைப் போலவே, மண்ணுக்கும் சீரான மற்றும் மாறுபட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் சரியான அளவுகளில் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும். 
 • விவசாய முறைகள் ஒவ்வொரு அறுவடையின் போதும் ஊட்டச்சத்துக்களை இழக்கின்றன, மேலும் மண்ணை நிலையான முறையில் நிர்வகிக்கவில்லை என்றால், வளம் படிப்படியாக இழக்கப்படுகிறது, மேலும் மண் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள தாவரங்களை உருவாக்கும்.
 • மண் ஊட்டச்சத்து இழப்பு என்பது ஊட்டச்சத்தை அச்சுறுத்தும் ஒரு பெரிய மண் சிதைவு செயல்முறையாகும். உலக அளவில் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றுக்கான உலகளாவிய அளவில் இது மிகவும் முக்கியமான பிரச்சனையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • கடந்த 70 ஆண்டுகளில், உணவில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவு வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது, மேலும் உலகளவில் 2 பில்லியன் மக்கள் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் இல்லாததால் பாதிக்கப்படுவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது மறைக்கப்பட்ட பசி என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அதைக் கண்டறிவது கடினம்.
 • மண் சிதைவு சில மண்ணில் ஊட்டச்சத்து குறையத் தூண்டுகிறது, பயிர்களை ஆதரிக்கும் திறனை இழக்கிறது, மற்றவை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு நச்சு சூழலைக் குறிக்கும், சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துகிறது மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அதிக ஊட்டச்சத்து செறிவைக் கொண்டுள்ளன.
வரலாறு
 • உலக மண் தினம் (WSD) ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, ஆரோக்கியமான மண்ணின் முக்கியத்துவத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதற்கும், மண் வளங்களின் நிலையான மேலாண்மைக்கு வாதிடுவதற்கும் ஒரு வழிமுறையாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
 • 2002 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச மண் அறிவியல் சங்கத்தால் (IUSS) மண்ணைக் கொண்டாட ஒரு சர்வதேச தினம் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. தாய்லாந்து இராச்சியத்தின் தலைமையின் கீழ் மற்றும் உலகளாவிய மண் கூட்டாண்மையின் கட்டமைப்பிற்குள், FAO ஆனது WSD ஐ உலகளாவிய அமைப்பாக முறையாக நிறுவுவதற்கு ஆதரவளித்தது. 
 • விழிப்புணர்வு மேடை. FAO மாநாடு ஜூன் 2013 இல் உலக மண் தினத்தை ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொண்டது மற்றும் 68வது UN பொதுச் சபையில் அதை அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளக் கோரியது. 
 • டிசம்பர் 2013 இல், UN பொதுச் சபை டிசம்பர் 5, 2014 ஐ முதல் அதிகாரப்பூர்வ உலக மண் தினமாக நியமித்தது.
உனக்கு தெரியுமா?
 • நமது உணவில் 95% மண்ணிலிருந்து கிடைக்கிறது.
 • 18 இயற்கையாக நிகழும் இரசாயன கூறுகள் தாவரங்களுக்கு இன்றியமையாதவை. மண் வழங்கல் 15.
 • 2050ல் உலகளாவிய உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய விவசாய உற்பத்தியை 60% அதிகரிக்க வேண்டும்.
 • 33% மண் சிதைந்துள்ளது.
 • நிலையான மண் மேலாண்மை மூலம் 58% அதிக உணவு உற்பத்தி செய்ய முடியும்.
தீம் 2022
 • உலக மண் தினம் 2022 (#WorldSoilDay) மற்றும் அதன் பிரச்சாரமான "மண்கள்: உணவு எங்கு தொடங்குகிறது" என்பது மண் மேலாண்மை, மண் விழிப்புணர்வு மற்றும் சமூகங்களை ஊக்குவிப்பதில் வளர்ந்து வரும் சவால்களை எதிர்கொள்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளையும் மனித நல்வாழ்வையும் பராமரிப்பதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
ENGLISH
 • Soil is a world made up of organisms, minerals, and organic components that provides food for humans and animals through plant growth.
 • Like us, soils need a balanced and varied supply of nutrients in appropriate amounts to be healthy. Agricultural systems lose nutrients with each harvest, and if soils are not managed sustainably, fertility is progressively lost, and soils will produce nutrient-deficient plants.
 • Soil nutrient loss is a major soil degradation process threatening nutrition. It is recognized as being among the most critical problems at a global level for food security and sustainability all around the globe.
 • Over the last 70 years, the level of vitamins and nutrients in food has drastically decreased, and it is estimated that 2 billion people worldwide suffer from lack of micronutrients, known as hidden hunger because it is difficult to detect.
 • Soil degradation induces some soils to be nutrient depleted losing their capacity to support crops, while others have such a high nutrient concentration that represent a toxic environment to plants and animals, pollutes the environment and cause climate change.
History 
 • World Soil Day (WSD) is held annually on 5 December as a means to focus attention on the importance of healthy soil and to advocate for the sustainable management of soil resources.
 • An international day to celebrate soil was recommended by the International Union of Soil Sciences (IUSS) in 2002. Under the leadership of the Kingdom of Thailand and within the framework of the Global Soil Partnership, FAO has supported the formal establishment of WSD as a global awareness raising platform. 
 • The FAO Conference unanimously endorsed World Soil Day in June 2013 and requested its official adoption at the 68th UN General Assembly. In December 2013, the UN General Assembly responded by designating 5 December 2014 as the first official World Soil Day.
Did you know?
 • 95% of our food comes from soils.
 • 18 naturally occurring chemical elements are essential to plants. Soils supply 15.
 • Agricultural production will have to increase by 60% to meet the global food demand in 2050. 
 • 33% of soils are degraded. 
 • Up to 58% more food could be produced through sustainable soil management.  
Theme 2022
 • World Soil Day 2022 (#WorldSoilDay) and its campaign "Soils: Where food begins" aims to raise awareness of the importance of maintaining healthy ecosystems and human well-being by addressing the growing challenges in soil management, increasing soil awareness and encouraging societies to improve soil health.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel