Type Here to Get Search Results !

ராஷ்ட்ரிய உச்சதர் சிக்ஷா அபியான் / RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN


TAMIL

 • ராஷ்ட்ரிய உச்சதர் ஷிக்ஷா அபியான் (RUSA) என்பது 2013 இல் தொடங்கப்பட்ட மத்திய அரசின் நிதியுதவி திட்டமாகும் (CSS), சமத்துவம், அணுகல் மற்றும் சிறந்து விளங்கும் நோக்கங்களை அடைய மாநில அரசு பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நிதியளிக்கும் நோக்கத்தில் செயல்படுகிறது.
 • 31.03.2026 வரை அல்லது அடுத்த மறுஆய்வு வரை, எது முந்தையதோ அதைத் தொடர, ராஷ்ட்ரிய உச்சதர் சிக்ஷா அபியான் (RUSA) திட்டத்தை அரசாங்கம் அங்கீகரித்துள்ளது.
RUSA இன் முக்கிய நோக்கங்கள்
 • பரிந்துரைக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள் மற்றும் தரநிலைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்வதன் மூலம் அரச நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த தரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் அங்கீகாரத்தை ஒரு கட்டாய தர உத்தரவாதக் கட்டமைப்பாக ஏற்றுக்கொள்வது.
 • மாநில அளவில் திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்பு, மாநில பல்கலைக்கழகங்களில் சுயாட்சியை ஊக்குவித்தல் மற்றும் நிறுவனங்களில் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் மாநில உயர்கல்வி அமைப்பில் மாற்றத்தக்க சீர்திருத்தங்களை உருவாக்குதல்.
 • இணைப்பு, கல்வி மற்றும் தேர்வு முறைகளில் சீர்திருத்தங்களை உறுதி செய்தல்.
 • அனைத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலும் தரமான ஆசிரியர்கள் போதுமான அளவில் கிடைப்பதை உறுதிசெய்து, அனைத்து வேலை நிலைகளிலும் திறன் மேம்பாட்டை உறுதி செய்தல்.
 • உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் சூழ்நிலையை உருவாக்குங்கள்.
 • சேர்க்கை இலக்குகளை அடைவதற்காக, ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனங்களில் கூடுதல் திறனை உருவாக்கி, புதிய நிறுவனங்களை நிறுவுவதன் மூலம் நிறுவன தளத்தை விரிவுபடுத்துங்கள்.
 • உயர்கல்விக்கான அணுகலில் பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வுகளை சரிசெய்தல், சேவை செய்யப்படாத & பின்தங்கிய பகுதிகளில் நிறுவனங்களை அமைப்பதன் மூலம்.
 • SC/ST மற்றும் சமூக மற்றும் கல்வியில் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கு உயர்கல்விக்கான போதுமான வாய்ப்புகளை வழங்குவதன் மூலம் உயர்கல்வியில் சமத்துவத்தை மேம்படுத்துதல்; பெண்கள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளை சேர்ப்பதை ஊக்குவிக்கிறது.
முக்கிய தாக்கம் மற்றும் இலக்குகள்

1. RUSA 3.0
 • RUSA இன் புதிய கட்டம், சேவை செய்யப்படாத, பின்தங்கிய பகுதிகளை அடைய இலக்கு; தொலைதூர / கிராமப்புற பகுதிகள்; கடினமான புவியியல்; LWE பகுதிகள்; NER; ஆர்வமுள்ள மாவட்டங்கள், அடுக்கு-2 நகரங்கள், குறைந்த GER உள்ள பகுதிகள் போன்றவை, மற்றும் மிகவும் பின்தங்கிய பகுதிகள் மற்றும் SEDG களுக்கு பயனளிக்கும்.
2. RUSA 2.0 இலக்குகள்
 • உயர்கல்விக்கான மாநிலங்களின் செலவினத்தை GSDP யில் 2% அல்லது அதற்கு மேல் அதிகரிக்கவும்.
 • அனைத்து மாநில நிறுவனங்களும் மார்ச் 2020 இறுதிக்குள் கட்டாயத் தர உத்தரவாதக் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக NAAC அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளதை உறுதிசெய்யவும்.
 • மார்ச் 2020 இறுதிக்குள் நிறுவனங்களில் மாணவர்-ஆசிரியர் விகிதத்தை 15:1 ஆகக் குறைக்கவும். மார்ச் 2022க்குள் தேசிய GERஐ 32% ஆக உயர்த்துதல்
 • பின்தங்கிய குழுக்களை (SC/ST/பெண்கள்) அதிகம் சேர்த்துக் கொண்டு GER இன் வளர்ச்சியை உறுதி செய்தல்; அனைத்து மாநிலங்களும் AISHE இல் பங்கேற்பதை உறுதிசெய்து, அனைத்து அரசு நிறுவனங்களுக்கும் உரிய தரவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
 • மாநிலப் பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்த கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 200 ஆகக் குறைவதை உறுதிசெய்யவும்.
3. RUSA 1.0
 • 12வது திட்டத்தின் முடிவில் 25.2% மற்றும் 13வது திட்டத்தின் முடிவில் 32% என்ற மொத்த பதிவு விகிதத்தை (GER) அடைய வேண்டும்.
ENGLISH
 • Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) is a Centrally Sponsored Scheme (CSS), launched in 2013 and operates in mission mode for funding the state government universities and colleges to achieve the aims of equity, access and excellence. 
 • The Government has approved the scheme of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) for continuation till 31.03.2026 or till further review, whichever is earlier.
Objectives
 • Improve the overall quality of state institutions by ensuring conformity to prescribed norms and standards and adopt accreditation as a mandatory quality assurance framework.
 • Usher transformative reforms in the state higher education system by creating a facilitating institutional structure for planning and monitoring at the state level, promoting autonomy in State Universities and improving governance in institutions.
 • Ensure reforms in the affiliation, academic and examination systems.
 • Ensure adequate availability of quality faculty in all higher educational institutions and ensure capacity building at all levels of employment.
 • Create an enabling atmosphere in the higher educational institutions to devote themselves to research and innovations.
 • Expand the institutional base by creating additional capacity in existing institutions and establishing new institutions, in order to achieve enrolment targets.
 • Correct regional imbalances in access to higher education by setting up institutions in unserved & underserved areas.
 • Improve equity in higher education by providing adequate opportunities of higher education to SC/STs and socially and educationally backward classes; promote inclusion of women, minorities, and differently abled persons.
Major impact and Targets

1. RUSA 3.0
 • New phase of RUSA targets to reach out the unserved, underserved areas; remote/ rural areas; difficult geographies; LWE areas; NER; aspirational districts, tier-2 cities,  areas with low GER etc., and to benefit the most disadvantaged areas and SEDGs.
2. RUSA 2.0 targets
 • Increase the spending of States on higher education as a % of GSDP to 2% or above.
 • Ensure all the State Institutions are NAAC Accredited by the end of March 2020 as a part of mandatory quality assurance framework.
 • Reduce the student-teacher ratio to 15:1 in Institutions by the end of March 2020. Increasing the National GER to 32% by March 2022
 • Ensure growth of GER with more inclusion of disadvantaged groups (SC/ST/Women); Ensure that all the States participate in AISHE and data pertaining to all State institutions is furnished.
 • Ensure that the number of colleges affiliated to State Universities reduce to 200. 
3. RUSA 1.0
 • To achieve the Gross Enrolment Ratio (GER) target of of 25.2% by the end of 12th Plan and 32% by the end of 13th Plan

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel