Sunday, 16 December 2018

தேசிய தோட்டக்கலை திட்டம்

தோட்டக்கலைத் திட்டம்
  • எட்டு வடகிழக்கு மாநிலங்கள் (சிக்கிம் உட்பட), ஜம்மு காஷ்மீர், இமாச்சலபிரதேசம், உத்தராகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களைத்தவிர மற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் இந்த திட்டம் செயல்படுகிறது. 
  • மேற்கூறிய இத்திட்டம் செயல்படாத மாநிலங்களில், மற்றொரு திட்டமான வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒருங்கிணைந்த தோட்டக்கலை மேம்படுத்தும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
  • இந்திய அரசு தேசிய தோட்டக்கலைத் திட்டத்தை தனது பத்தாவது ஆண்டு திட்டத்தில் (2005/06) துவங்கி, இயக்கி வருகிறது. தோட்டக்கலைத் துறையில் வளர்ச்சியைப் பெருக்கி, உற்பத்தியை அதிகரிப்பதே இதன் நோக்கம் ஆகும். 11வது ஆண்டு திட்டத்தில், மத்திய அரசு 85%மும் மாநில அரசு 15% மும் நிதியுதவி செய்யவுள்ளது.

TNPSCSHOUTERS

Author & Editor

TNPSC Shouters is the premier online site for anyone who are preparing Government Exams.TNPSC Shouters was started in april 2015 as a Educational blog.We offers state-of- the art support to all the aspirants of TNPSC /Bank /Government exams.

0 comments:

Post a comment