Monday, 31 August 2015

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 62

TNPSCSHOUTERS

TNPSC  MODEL QUESTIONS  IS UNDER THE SYLLABUS OF TNPSC GROUP 2 , TNPSC GROUP 2A. TNPSC GROUP 4, TNPSC GROUP 7 ,TNPSC VAO AND TNTET ,TRB EXAMS..

SEARCHING KEYWORD
 • TNPSC  STUDY MATERIALS   MODEL QUESTIONS 
 • TAMIL    MODEL QUESTIONS   PDF,
 • TNPSC   MODEL QUESTIONS  STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC  GROUP 2 STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS , 
 • TNPSC GROUP 2A      STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC GROUP 4    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS, 
 • TNPSC GROUP 7    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNPSC VAO    MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNTET   STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS
 •  TRB EXAMS     STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 62

1. சீன குடியரசை உருவாக்கியது :டாக்டர் சன்னியாட் சன்
2. பீகிங் உடன்பட்டு :1860
3. 14 சோசலிச அறிக்கை வெளியிட்டவர் :பெரியார்
4. ஓவ்வை இல்லம் எங்கு உள்ளது :சாந்தோம்
5. இரண்டாம் அபிநி போர் :1857-1860
6. தொழிலாளர் நல சட்டம் :1921
7. முதல் விடுதலை நாள் :1930ஜனவரி 26
8. சென்னை பொன் விழாவில் கலந்து கொண்டவர் :நேரு
9. இடைக்கால அரசு :1946
10. சுயமரியாதை இயக்கம் :1925
11. உலக அமைதிக்காக ஏற்பட்ட பங்கம் :முதல் உலக போர்
12. கூபு கல்லறையின் உயரம் :481 அடி
13. வால்ட் முல்லர் யார் :வரைபடம் வரைபவர்
14. திராவிட இயக்க மையம் :தமிழ்நாடு
15. சாதியை ஏற்காத நூல் :திருக்குறள் மற்றும் நாலடியார்
16. சிலுவைகக்கும் பிரைக்கும் நடந்த போர் :8
17. சாக்ரடீஸ் மாணவன் :பிலாட்டோ
18. எழுத்து மை அறிமுகம் செய்யபட்ட ஆண்டு :5 ஆம் நூற்றாண்டு
19. வலமிருந்து இடம் எழுதுவது :கியினி பார்ம்
20. ராஜாராம் மனைவி :தாராபாய்
21. சந்தெரி போர் :1528
22. நீதியின் ஊற்று :ஷெர்ஷா
23. பக்ஸார் போர் :1764
24. இடைக்கலம் :8 முதல் 18 நூற்றாண்டு
25. சிவாஜி மூத்த மகன் :சாம்போஜி
26. ஊமைக்துறை தூக்கில் போடபட்ட வருடம் :1801 நவம்பர் 16
27. ரத்தோலர் கடைசி மன்னர் :ஜெயசந்திரன்
28. இரண்டாம் புலிகேசி கொன்றவர்:நரசிம்மன்
29. பாமினி அரசை உருவாக்கியது :ஹஸன் ஹந்கு
30. கைகுபாத்தின் காவலர் :ஜாலாலுதின் கில்ஜி
31. முதல் பாணிபட் போர் :1526
32. தரும பாலர மகன் :தேவ பாலர்
33. வல்லபாச்ஸாரி வழிபட்ட தெய்வம் :கிருஷ்ணா
34. சமுதாய அங்கம் :கூடும்
35. சமி தி என்பது :ஊர் மக்கள் அவை
36. புலியை அறிவார்கள் குதிரை அறியாதவர் :திராவிடர்
37. இந்தியாவின் சாலை போக்குவரத்து நீளம் colonthree emoticon. 314 மில்லியன் km
38. நம் நாட்டில் முக்கிய குழாய் போக்குவரத்து வகை 5
39. இணைப்பு கருவி ?மொழி
40. கரடு முரடாண பரிவு :பாகர்
41. யூனியன் பிரதேசம் :7
42. அடிப்படை கடமை :11
43. தேசிய மலர் :தாமரை
44. சனி துணைக்கோள் :60
45. டாலமி வாழ்ந்த நூற்றாண்டு :2
46. பிம்பிசாரரை சிறையில் அடைத்து :அஸாத சத்ரு
47. இரும்பு அறியாதவ ர் :ஆரியர்
48. அசோகர் காலம் :கி மு 276-236
49. மூன்றாவது பௌத்த மாநாடு கூட்டியது :அசோகர்
50. தமிழ்நாட்ல சாலை வகை :7

SEARCHES RELATED TO TNPSC TEST 

 • TNPSC TEST QUESTIONS
 • TNPSC PRACTICE EXAM
 • TNPSC EXAM SOFTWARE
 • TNPSC GROUP2 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAMS
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER

SEARCHES RELATED TO TNPSC MODEL

 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAMINATION
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER 2014
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR GROUP 2
 • TNPSC MODEL TEST
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPERS
 • TNPSC EXAM QUESTION PAPERS
 • TNPSC MODEL ANSWER SHEET
 • TNPSC MODEL QUESTIONSunday, 30 August 2015

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 61

TNPSCSHOUTERS

TNPSC  MODEL QUESTIONS  IS UNDER THE SYLLABUS OF TNPSC GROUP 2 , TNPSC GROUP 2A. TNPSC GROUP 4, TNPSC GROUP 7 ,TNPSC VAO AND TNTET ,TRB EXAMS..

SEARCHING KEYWORD
 • TNPSC  STUDY MATERIALS   MODEL QUESTIONS 
 • TAMIL    MODEL QUESTIONS   PDF,
 • TNPSC   MODEL QUESTIONS  STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC  GROUP 2 STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS , 
 • TNPSC GROUP 2A      STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC GROUP 4    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS, 
 • TNPSC GROUP 7    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNPSC VAO    MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNTET   STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS
 •  TRB EXAMS     STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 61

1. மும்பையில் மகத் மார்ச் பேரணி நடைபெற்ற ஆண்டு :1927
2. தண்டி எங்கு உள்ளது :குஜராத்
3. தியோஸ் என்பது் :கடவுள்
4. முதல் முதலில் பாரத ரத்னா பெற்ற முதல்வர் :ராஜாஜி
5. பாரத ரத்னா விருதை உருவாக்கியது யார் :ராதாகிருஷ்ணன் (1954)
6. டெல்லி பேரரசின் கடைசி சுல்தான் :இப்ராகிம் லோடி
7. இயற்கை வரலாறு ஆசிரியர் :மூத்த பிலினி
8. தொழிற்புரட்சி ஏற்ப்பட்ட நூற்றாண்டு :18
9. யூதர்கள் படுகொலைக்கு காரணம் :சேமிடிக் இனத்தவர்
10. சர்வாதிகாரிகளின் ஆட்சி காலம் :1922-45
11. ஏசு கிறிஸ்து கட்டளைகள் என்னும் நூலை எழுதியது :ராஜராம் மோகன்ராய்
12விவேகானந்த குருவின் மனைவி யார் :சாரதா தேவி
13. ப்ரெஞ்சு புரட்சி :1789
14. சமத்துவம் என்ற சொல்லை உருவாக்கியது :ராபர்ட் ஓவன்
15. கார்ல் மார்க்ஸ் பிறந்த நாடு :ஜெர்மனி
16. நெப்போலியன் தோல்வியை தழுவிய போர் :வாட்டர்லு
17. கால்வாய் இணைத்தவார் :ஜான் பிரின்ஸ்லே
18. எசு சபை உறுப்பினர் எண்ணிக்கை :60
19. சீசர் கொல்லப்பட்ட ஆண்டு :கிமு 44
20. மொகலாய பேரரசின் அழிவுக்கு காரணம் :நாதிர்ஷா
21. ஆம்பூர் போர் :1749
22. பாபர் பிறந்த வருடம் :1483
23. அம்பாய்ண படுகொலை :1623
24. புலிகாட் என்பதன் வேறுபெயர் :பழவேர்காடு
25. கால்ச ராணுவ அமைப்பை உருவாக்கியது :குரு கோவிந்த் சிங்
26. துணைபடை திட்டத்தை ஏற்க மறுத்தவர் :திப்பு சுல்தான்
27. பத்தாவது சீக்கிய குரு :குரு கோவிந்த் சிங்
28. அகமது நகர் நிறுவியது யார் :சாந்த் பீவி
29. மானவல்லி போர் :1799
30. ஷாஜகான் பிறந்த வருடம் :1592
31. உலகிநை வெல்பவர் :ஜகாங்கீர்
32. உலகின் ஒலி :நுர்ஜகான்
33. பாரத வெண்பா ஆசிரியர் :பெருந்தெவநார்
34. இரண்டாம் நந்தி வர்மன் யார் பக்தன் :விஷ்ணு
35. வல்லபாச்சாரி வழிபட்ட கடவுள் :கிருஷ்ணா
36. சமர்கன்ட் ஆட்சி செய்தது :தைமு ர்
37. பாமினி அரசின் தலைநகர் :குலபர்கா
38. இந்திய கிளி :அமீர் குஷ்ரு
39. ஹார்சரன் தலைநகர் :கண்ணோசி
40. நன்னூல் ஆசிரியர் :பவனந்தி முனிவர்
41. வணிக வகை 2
42. அதிக நீளம் கொண்ட சாலை :NH 7
43. பசுமை வீடு வாயு :மீத்தேன்
44. ஜோக் நீர் வீழ்ச்சி காணப்படும் ஆறு :சாரவதி
45. அபிக்கோ பிறப்பிடம் :கர்நாடகம்
46. ரைன் என்பது :உள்நாட்டுநீர்வழி
47. அலுமினியம் தாது :பாக்சைட்
48. குழந்தைகள் உணவுதிட்டம் :1992
49. வந்தே மாதரம் இயற்றபட்ட மொழி :சமஸ்கிருதம்
50. ராஜ்ய சபை உறுப்பினர் எண்ணிக்கை :250

SEARCHES RELATED TO TNPSC TEST 

 • TNPSC TEST QUESTIONS
 • TNPSC PRACTICE EXAM
 • TNPSC EXAM SOFTWARE
 • TNPSC GROUP2 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAMS
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER

SEARCHES RELATED TO TNPSC MODEL

 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAMINATION
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER 2014
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR GROUP 2
 • TNPSC MODEL TEST
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPERS
 • TNPSC EXAM QUESTION PAPERS
 • TNPSC MODEL ANSWER SHEET
 • TNPSC MODEL QUESTIONSaturday, 29 August 2015

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 60

TNPSCSHOUTERS

TNPSC  MODEL QUESTIONS  IS UNDER THE SYLLABUS OF TNPSC GROUP 2 , TNPSC GROUP 2A. TNPSC GROUP 4, TNPSC GROUP 7 ,TNPSC VAO AND TNTET ,TRB EXAMS..

SEARCHING KEYWORD
 • TNPSC  STUDY MATERIALS   MODEL QUESTIONS 
 • TAMIL    MODEL QUESTIONS   PDF,
 • TNPSC   MODEL QUESTIONS  STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC  GROUP 2 STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS , 
 • TNPSC GROUP 2A      STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC GROUP 4    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS, 
 • TNPSC GROUP 7    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNPSC VAO    MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNTET   STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS
 •  TRB EXAMS     STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS

TNPSC IMPORTANT QUESTIONS DAILY TEST 60

1. முகடு என்பதன் பொருள் :உச்சி
2. தமிழ் ஒரு எழுத்து சொல் எத்தனை :42
3. உலகில் உள்ள மொழி எண்ணிக்கை :6000
4. உலக மொழிக்கெல்லாம் தாய் மொழி தமிழ் என சொன்னவர் : நோம்சாம்சுகி
5. தஞ்சை பெரிய கோவில் உச்சி கல்லின் எடை :81 டன்
6. கலைவாணர் தனக்கு தானே கொடுத்த பட்டம் :நாகரீக கோமாளி
7. உ வே சா வுக்கு அஞ்சல் தலை வெளியிட்ட ஆண்டு :2006
8. முயற்சி திருவிநையாக்கும் :திருவள்ளுவர்
9. பட்டாசு வெடிக்காத ஊர் :கூந்தன் குலம்
10. வன விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் :1972
11. கூடுகட்டி வாழும் பாம்பு :ராஜாநாகம்
12. நேரு படித்த பள்ளி :ஹேரோ
13. இசையமுது ஆசிரியர் :தாசன்
14. நேரு தன் மகளுக்கு எத்தனை வருடம் கடிதம் எழுதினார் :42 (1922_64)
15. சாகுந்தலம் ஆசிரியர் :காளிதாசர
16. போரும் அமைதியும் ஆசிரியர் :டால் ஸ்டாய்
17. கடம் பொருள் :உடம்பு
18. தேவருக்கு பால் கொடுத்தது :இஸ்லாமிய பெண்
19. நேதாஜி பொருள் :தலைவர்
20. மேரி கியிரி எந்தெந்த ஆண்டுகளில் நோபல் பெற்றார் :1903/1911/1935
21. பகுத்தறிவு கவி :உடுமலைநாராயணன்
22. பழமையான நிலபகுதி :குமரி கண்டம்
23. ஊர் என்னும் பெயரில் இடம் உள்ள ஊர் -பாபிலோன்
24. சார்பெழுத்து :10
25. மகாகவிததுவான் பிறந்தது :எண்ணெய் கிராமம்
26. அஞ்சா நெஞ்சன் யார் :கோவுர் கீழர்
27. ராமானுஜம் என்ன நோய் தாக்கி இறந்தார் :காச நோய் (33வயதில் )
28. இந்திமொழியில் புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர் :பிரேம்சந்த்
29. பாவலர் மணி யார் :வானிதாசன்
30. நான்காம் தமிழ் சங்கம் நிறுவியது :பாண்டிதுறை
31. நடிகர்காலல் கலைஞர் என அழைக்கபட்டது யார் :பம்மல் K சம்பந்தம்
32. இயற்கை வேளாண்மை மறு பெயர் :அங்க வேளாண்மை
33. மருத்துவ மாமேதை :குருசாமி
34. தமிழகத்தின் அன்னிபெசன்ட் :முவலுர் ராமாமிர்தம்
35. ராமாமிர்ததிர்கு இசை நாடகம் கற்று கொடுத்தது யார் :சுயம்பூ
36. தமிழர்களின் தற்காப்பு கலை :சிலம்பு
37. தொல்காப்பிம் எது பற்றி பேசுகிறது :நடுகல் வணக்கம்
38. இனியவை நாற்பது ஆசிரியர் :பூதஞ்சேத்தணர்
39. தமிழ்பசி என்னும் நூல் ஆசிரியர் :சச்சிதானந்தன்
40. மாரன் பொருள் :மண்மதன்

SEARCHES RELATED TO TNPSC TEST 

 • TNPSC TEST QUESTIONS
 • TNPSC PRACTICE EXAM
 • TNPSC EXAM SOFTWARE
 • TNPSC GROUP2 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAMS
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER

SEARCHES RELATED TO TNPSC MODEL

 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAMINATION
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER 2014
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR GROUP 2
 • TNPSC MODEL TEST
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPERS
 • TNPSC EXAM QUESTION PAPERS
 • TNPSC MODEL ANSWER SHEET
 • TNPSC MODEL QUESTIONFriday, 28 August 2015

TNPSC GROUP 2 MAIN EXAM WILL BE HELD ON DECEMBER 1 ST WEEK 2015 {WIILL EXPECT DATE }

TNPSCSHOUTERS
Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) conducts Combined Civil Services Examination-II (Group 2 A Services). This examination is conducted for the recruitment of Non Interview posts in various Tamil Nadu State Government departments. Degree in relevant field is the minimum qualification to apply for these posts. Here provided the complete information regarding the TNPSC Group 2 Exam Notification, eligibility, selection procedure, exam pattern and syllabus, Previous papers, Reference Books for the candidates who are preparing for Group 2 Examination and complete overview…


TNPSC GROUP 2 RESULT CHECK HERE

TNPSC GROUP 2 RESULT IN 15 DAYS{ SEPTEMBER 2015} 

TNPSC GROUP 2 MAIN EXAM WILL BE HELD ON DECEMBER 1 ST WEEK  2015
{WIILL EXPECT DATE}

TNPSC GROUP 2 MAIN EXAM MATERIALS :
UnitI  Role and impact of science and Technology in the Development of India and Tamil Nadu.


UnitII   Administration of Union and States with special reference to Tamil Nadu

UnitIII   Socio Economic Issues in India/ Tamil Nadu 

UnitIV  (a). Current issues at National Level (b) Current issues at State Level


PRICE RS 500

EDITION : AUGUST 2015

PAYMENT MODE RS 500
         
   CLICK HERE FOR   ONLINE PAYMENT  

OFFLINE MODE :
அனைவருக்கும் வணக்கம்,  எங்கள் தளத்தில் உள்ள  GROUP 2 {Main} EXAM புத்தக்களை   வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்தி உங்களது  EMAIL மூலம் SOFT COPY ஆக  பெற்று கொள்ளலாம்


     NAME :  MR. SATHAM HUSSAIN M
A/C NO. :  
00000033476794994
STATE BANK OF INDIA, NAGAL NAGAR, DINDIGUL.
IFSC CODE :  
SBIN0015633
MICR CODE : 
625002071
      BRANCH : NAGAL NAGAR


PH : 9698271399அவ்வாறு பணம் செலுத்திய நபர்கள் பணம் செலுத்திய விபரத்தை 9698271399  என்ற எண்ணில் தெரிவித்தால் TNPSC GROUP 2 {Main} EXAM புத்தக்களை உங்களது EMAIL மூலம் SOFT COPY ஆக பெற்று கொள்ளலாம். நன்றி! TNPSC GROUP 2  NOTIFICATION


TNPSC GROUP 2  HALL TICKET


TNPSC GROUP 2  CUT OFF MARK

TNPSC GROUP 2  ANSWERS KEY

TNPSC GROUP 2  RESULT

TNPSC GROUP 2   STUDY MATERIALS


NEW  TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POST { PROCEDURE OF NEW SELECTION PROCESS }

PRELIMINARY EXAMINATION:

1. The Preliminary examination is of Objective Type, which consists General Knowledge, General English, General Tamil.
2. Two Types of Question Papers will be set. One is general Knowledge with General Tamil and another one is General Knowledge with General English.
3. The question paper will be framed in such a way that 100 questions will be on General Knowledge & remaining 100 questions will be either in General English or General Tamil.
4. The questions on General Knowledge will be set both in English and in Tamil and it is of Degree standard, the questions on General Tamil/General English will be set in the respective languages and it is of SSLC standard.
5. Time duration is 3 hours and maximum marks are 300 .
6. Minimum qualifying marks for  written test is 90 marks


TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POST MAIN EXAM STUDY MATERIALS CLICK HERE

TNPSC GROUP 2 ORAL TEST STUDY MATERIAL TOPICS CLICK HERE
TNPSC FREE ONLINE TEST FOR GROUP 2 EXAM

TNPSCSHOUTERS

TNPSC  MODEL QUESTIONS  IS UNDER THE SYLLABUS OF TNPSC GROUP 2 , TNPSC GROUP 2A. TNPSC GROUP 4, TNPSC GROUP 7 ,TNPSC VAO AND TNTET ,TRB EXAMS..

SEARCHING KEYWORD
 • TNPSC  STUDY MATERIALS   MODEL QUESTIONS 
 • TAMIL    MODEL QUESTIONS   PDF,
 • TNPSC   MODEL QUESTIONS  STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC  GROUP 2 STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS , 
 • TNPSC GROUP 2A      STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS,
 • TNPSC GROUP 4    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS, 
 • TNPSC GROUP 7    STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNPSC VAO    MATERIALS  MODEL QUESTIONS ,
 • TNTET   STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS
 •  TRB EXAMS     STUDY MATERIALS  MODEL QUESTIONS
TNPSC FREE ONLINE TEST 

1.     பொது தமிழ் ONLINE TEST

2.     GENERAL STUDIES ONLINE TEST

3.     PHYSICS ONLINE TEST

4.     CHEMISTRY ONLINE TEST

5.      BOTANY ONLINE TEST

6.     ZOOLOGY ONLINE TEST

7.     GEOGRAPHY ONLINE TEST

8.     HISTORY ONLINE TEST

9.     INDIAN NATIONAL MOVEMENT ONLINE TEST

10. INDIAN ECONOMY ONLINE TEST

11. APTITUDE & MENTAL ABILITY ONLINE TEST

12. INDIAN POLITY ONLINE TEST

13. CURRENT EVENTS ONLINE TEST


SEARCHES RELATED TO TNPSC TEST 

 • TNPSC TEST QUESTIONS
 • TNPSC PRACTICE EXAM
 • TNPSC EXAM SOFTWARE
 • TNPSC GROUP2 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAM
 • TNPSC GROUP 4 EXAMS
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER

SEARCHES RELATED TO TNPSC MODEL

 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR COMBINED ENGINEERING SERVICE EXAMINATION
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER 2014
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPER FOR GROUP 2
 • TNPSC MODEL TEST
 • TNPSC MODEL QUESTION PAPERS
 • TNPSC EXAM QUESTION PAPERS
 • TNPSC MODEL ANSWER SHEET
 • TNPSC MODEL QUESTION