Type Here to Get Search Results !

உலக தந்தையர் தினம் 2024 / WORLD FATHERS DAY 2024

 • உலக தந்தையர் தினம் 2024 / WORLD FATHERS DAY 2024: 1966 ஆம் ஆண்டு முதல், ஜூன் மாதத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வதேச தந்தையர் தினத்தின் வடிவத்தில் நமது வாழ்க்கையை வடிவமைக்க உதவிய ஆண்களுக்கு, அதாவது நமது தந்தையர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. 
 • பொதுவாக தாயின் முக்கியத்துவம் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்பட்டாலும், தந்தையின் பங்களிப்புகள் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாமல் போகும். 

சர்வதேச தந்தையர் தினம் 2024 எப்போது?

 • உலக தந்தையர் தினம் 2024 / WORLD FATHERS DAY 2024: 2024 ஆம் ஆண்டில், சர்வதேச தந்தையர் தினம் ஜூன் 16 ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ளது.

சர்வதேச தந்தையர் தினத்தின் வரலாறு

 • உலக தந்தையர் தினம் 2024 / WORLD FATHERS DAY 2024: ஒரு அன்னையர் தின விரிவுரை 1909 இல் வாஷிங்டனில் உள்ள ஸ்போகேன், இளம் பெண் சோனோரா டோட் ஆகியோரின் கவனத்தை ஈர்த்தது. 
 • ஆறு குழந்தைகளைத் தானே வளர்த்த ஒரு உள்நாட்டுப் போர் வீரரான வில்லியம் ஜாக்சன் ஸ்மார்ட் தனது சொந்த தந்தைகளை கௌரவிப்பதற்காக ஒரு நாளை ஒதுக்கி வைக்க சோனோரா ஆழ்ந்தார். அவரது மனைவி இறந்ததைத் தொடர்ந்து.
 • அவரது கருத்து ஸ்போகேன் மக்களிடையே ஒரு மனதைக் கவர்ந்தது. ஸ்போகேன் 1910 இல் நாட்டின் முதல் தந்தையர் தின கொண்டாட்டத்தை நடத்தியிருந்தாலும், பரவலான அங்கீகாரத்தைப் பெற விடுமுறைக்கு சிறிது நேரம் பிடித்தது. 
 • 1924 இல் ஜனாதிபதி கால்வின் கூலிட்ஜ் இந்த யோசனைக்கு உத்தியோகபூர்வ ஒப்புதல் அளித்த போதிலும், தந்தையர் தின கொண்டாட்டங்கள் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரை அமெரிக்காவில் பரவலாக பிரபலமடையவில்லை.
 • தந்தையர் தினம் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை, பொதுமக்களின் வளர்ந்து வரும் உற்சாகத்துடன் கூட. ஜனாதிபதி லிண்டன் பி. ஜான்சன் 1966 ஆம் ஆண்டில் ஜூன் மாதத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை தந்தையர் தினமாக நியமித்தார். 
 • இது விடுமுறையின் நீண்ட கால தாமதமான அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரத்தைக் குறிக்கிறது, இது விரைவில் உலகின் பிற நாடுகளால் பின்பற்றப்பட்டது.

தந்தையர் தினத்தின் முக்கியத்துவம்

 • உலக தந்தையர் தினம் 2024 / WORLD FATHERS DAY 2024: தந்தையர் தினம் என்பது நம் வாழ்வில் அப்பாக்களுக்கு இருக்கும் பல்வேறு பொறுப்புகளை அங்கீகரிக்கும் நாளாகும். அவர்கள் எங்கள் ராக் மற்றும் பைக் ஓட்டுவது, பேஸ்பால் வீசுவது மற்றும் வாழ்க்கையின் சவால்களைச் சமாளிப்பது எப்படி என்று எங்களுக்குக் கற்பிப்பவர்கள். 
 • அவர்கள் எங்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள், நாம் அழும் அனுதாபக் காதுகள், மற்றும் நாம் துக்கப்படும் தோள்கள்.
 • அவர்கள் எங்கள் சியர்லீடர்களாக சேவை செய்கிறார்கள், எங்கள் பின்னடைவுகளின் மூலம் எங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறார்கள் மற்றும் அசைக்க முடியாத பெருமையுடன் எங்கள் வெற்றிகளை அனுபவிக்கிறார்கள்.

ENGLISH

 • WORLD FATHERS DAY 2024: Since 1966, the third Sunday of the month of June has been dedicated to the men who helped us shape our lives, i.e., our fathers, in the form of International Father’s Day. 
 • While the importance of the mother is generally considered the most important, the contributions made by the fathers often go unnoticed. Fathers are the pillars in everyone’s life who support us without any complaints day in and day out with big smiles on their faces.

When is International Father’s Day 2024?

 • WORLD FATHERS DAY 2024: In 2024, the International Father’s Day is scheduled to be celebrated on Sunday, June 16.

History

 • WORLD FATHERS DAY 2024: A Mother’s Day lecture caught the attention of Spokane, Washington, young woman Sonora Dodd in 1909. Sonora was deeply moved to establish a day set aside to honour fathers like her own, William Jackson Smart, a Civil War veteran who raised six children by himself following the death of his wife.
 • Her concept struck a chord with the people of Spokane. Although Spokane hosted the nation’s first Father’s Day celebration in 1910, it took some time for the holiday to acquire widespread recognition. 
 • Father’s Day celebrations did not become widely popular in the United States until the mid-20th century, despite President Calvin Coolidge’s official endorsement of the idea in 1924.
 • Father’s Day was not officially acknowledged, even with the public’s growing enthusiasm. President Lyndon B. Johnson was the one who designated the third Sunday in June as Father’s Day in 1966, marking the holiday’s long-overdue official recognition, which was soon followed by the rest of the world.

Significance

 • WORLD FATHERS DAY 2024: Father’s Day is a day to recognise the various responsibilities that fathers have in our lives. They are our rock and the people who teach us how to ride a bike, throw a baseball, and deal with life’s challenges. 
 • They are our confidantes, the sympathetic ears we weep into, and the shoulders we grieve on. They serve as our cheerleaders, supporting us through our setbacks and enjoying our victories with unshakable pride.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel