Type Here to Get Search Results !

சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024

 • சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024: "இது மனிதனுக்கு ஒரு சிறிய படி, மனிதகுலத்திற்கு ஒரு மாபெரும் பாய்ச்சல்." ஜூலை 20, 1969 அன்று நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவில் காலடி எடுத்து வைத்த முதல் வார்த்தைகள் இவை. 
 • உலகம் அதன் இரண்டாவது சர்வதேச நிலவு தினத்தை ஜூலை 20 அன்று அனுசரிக்கும். இந்த நாள் புகழ்பெற்ற நிலவு தரையிறக்கத்தின் நினைவுகளை மீண்டும் கொண்டு வருவதோடு மக்களைக் கற்றுக்கொள்ள தூண்டும்.

உனக்கு தெரியுமா?

 • சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024: எங்கள் அன்புக்குரிய சந்திரனைப் பற்றிய உங்களுக்குத் தெரியாத சில சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் இங்கே.
 • வியாழனின் சந்திரன் ஐயோவுக்குப் பிறகு சந்திரன் இரண்டாவது அடர்த்தியான இயற்கை செயற்கைக்கோள் ஆகும்.
 • சந்திரன் மணிக்கு 2300 மைல் வேகத்தில் பூமியைச் சுற்றி வருகிறது.
 • இதுவரை, 12 மனிதர்கள் நிலவில் நடந்துள்ளனர்- நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், எட்வின் ஆல்ட்ரின், சார்லஸ் "பீட்" கான்ராட், ஆலன் பீன், ஆலன் பி. ஷெப்பர்ட் ஜூனியர், எட்கர் டி. மிட்செல், டேவிட் ஆர். ஸ்காட், ஜேம்ஸ் பி. இர்வின், ஜான் டபிள்யூ. யங், சார்லஸ் எம். டியூக், யூஜின் செர்னான் மற்றும் ஹாரிசன் எச். ஷ்மிட்.
 • சந்திரனில் மனித உடலின் எடை 16.5% குறைகிறது.
 • சந்திரனின் நிறை 73,476,730,924,573,500,000,000 கிலோ ஆகும், இது பூமியின் நிறைவில் 1.2% ஆகும்.
 • சந்திரன் எப்போதும் பூமியுடன் ஒத்திசைவான சுழற்சியில் இருப்பதால், பூமியிலிருந்து சந்திரனின் ஒரே முகத்தை நாம் எப்போதும் பார்க்கிறோம்.
 • சந்திரன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பூமியிலிருந்து தோராயமாக 3.8 செமீ தொலைவில் நகர்கிறது மற்றும் சுமார் 50 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு அவ்வாறு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 • 1950 களில், அமெரிக்கா நிலவில் அணுகுண்டை வெடிக்க நினைத்தது.
 • 4.6 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவான பூமியின் ஒரே இயற்கை செயற்கைக்கோள் சந்திரன் மட்டுமே. இது சூரிய குடும்பம் உருவாகி சுமார் 30-50 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு.
 • சந்திரனின் மேற்பரப்பில் இருந்து 5995 கி.மீ தொலைவில் 1959 ஆம் ஆண்டு லூனா 1 விண்கலம் சென்றது.

சர்வதேச நிலவு தினத்தின் முக்கியத்துவம்

 • சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024: மூன் வில்லேஜ் அசோசியேஷன் மற்றும் அதன் அமைப்பில் உள்ள ஒரு குழு சர்வதேச நிலவு தினத்தை கொண்டாட முன்மொழிந்தது.
 • இந்த சிறப்பு தினத்தை அனுசரிப்பதன் பின்னணியில் பொது மக்களை, குறிப்பாக நமது இளம் தலைமுறையினரை சென்றடைவதும், அவர்களுக்கு ஜோதிடம் மற்றும் வானியல் பற்றி கற்பிப்பதும் ஆகும்.

சந்திரன் ஆய்வு வரலாறு

 • சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024: செப்டம்பர் 14, 1959 அன்று சந்திரனின் மேற்பரப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய சோவியத் யூனியனால் ஏவப்பட்ட விண்கலம் லூனா 2 ஆகும். இது சந்திரனை ஆராய்வதற்கான முதல் படியாகும். 
 • அதன் பின்னர் ஜப்பான், சீனா, அமெரிக்கா, இந்தியா மற்றும் பிற நாடுகள் நமது கிரகத்தைச் சுற்றி வரும் விண்ணுலகைப் பற்றி நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளும் நோக்கத்துடன் தங்கள் விண்கலத்தை ஏவியுள்ளனர்.
 • எவ்வாறாயினும், நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் சந்திரனில் தனது முதல் அடியை எடுத்தபோது, அமெரிக்காவின் அப்போலோ 11 பணியால் முதல் மனித தரையிறக்கம் அடையப்பட்டது.

சர்வதேச நிலவு தின வரலாறு

 • சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024: 64வது UN-COPUOS அமர்வில் மூன் வில்லேஜ் அசோசியேஷன் சமர்ப்பித்த விண்ணப்பம், ஜூலை 20ஐ சர்வதேச நிலவு தினமாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். 
 • ஜூலை 20, 1969 அன்று அமெரிக்காவின் அப்பல்லோ 11 மிஷனுடன் சந்திரனில் மனிதனின் முதல் தரையிறக்கத்தின் நினைவாக இந்த நாள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
 • டிசம்பர் 9, 2021 அன்று, ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 20 ஆம் தேதி சர்வதேச நிலவு தினமாக அனுசரிக்கப்படும் என்று தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது.

சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 தீம்

 • சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024: சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 தீம் "நிழல்களை ஒளிரச் செய்தல்." நிலையான சந்திர ஆய்வை நடத்துவது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதைப் பற்றி பொது மக்களுக்குத் தெரிவிப்பதே குறிக்கோள்.

சர்வதேச நிலவு தினம் 2023 தீம்

 • சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024: சர்வதேச நிலவு தினம் 2023 "சந்திர ஆய்வு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நிலைத்தன்மை" என்ற கருப்பொருளின் அடிப்படையில் கொண்டாடப்படும். 
 • இந்த கவனம் விண்வெளி ஆய்வில் இணக்கமான முயற்சிகளின் அவசியத்தையும் இந்த முயற்சிகளில் நிலையான நடைமுறைகளின் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்துகிறது.

சர்வதேச நிலவு தின கொண்டாட்டம்

 • சர்வதேச நிலவு தினம் 2024 / INTERNATIONAL MOON DAY 2024: UNOOSA உடன் இணைந்து, சர்வதேச சந்திரன் தினம் ஒரு வருடாந்த நிகழ்வாக அனுசரிக்கப்படும் மற்றும் உலகம் முழுவதும் பொது மக்கள் கொண்டாட்டங்கள் நடத்தப்படும். 
 • நிலவின் நிலையான ஆய்வு மற்றும் பயன்பாடு குறித்து மக்களுக்கு கற்பிக்க பல கல்வி மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
 • சர்வதேச நிலவு தினம் மனிதகுலத்தின் நிலை மற்றும் வாய்ப்புகள் பற்றிய விழிப்புணர்வைக் கற்பிப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் ஒரு நாளாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

ENGLISH

 • INTERNATIONAL MOON DAY 2024: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind.” Those were the first words when Neil Armstrong stepped on the moon on July 20, 1969. The world will observe its second International Moon Day on July 20. 
 • The day will bring back the memories of glorious moon landing and also motivate people to learn more about topics such as sustainable Moon Exploration and Utilization of the Moon.

Did you know?

 • INTERNATIONAL MOON DAY 2024: Here are some interesting facts about our beloved moon that you probably didn’t know.
 • The Moon is the second densest natural satellite after Jupiter’s moon Io.
 • Moon orbits the Earth with the speed of 2300 miles per hour.
 • Till now, 12 men have walked on the moon- Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Charles “Pete” Conrad, Alan Bean, Alan B. Shepard Jr., Edgar D. Mitchell, David R. Scott, James B. Irwin, John W. Young, Charles M. Duke, Eugene Cernan and Harrison H. Schmitt.
 • Weight of the human body decreases by 16.5% on the moon.
 • The mass of the moon is 73,476,730,924,573,500,000,000 kg, which is about 1.2% of Earth’s mass.
 • We always see the same face of the moon from Earth because the moon is always in synchronous rotation with Earth.
 • The moon is moving approximately 3.8 cm away from the Earth every year and is expected to do so for around 50 billion years.
 • During the 1950s, the USA considered detonating a nuclear bomb on the moon.
 • The Moon is the only natural satellite of Earth which was formed 4.6 billion years ago. This was around 30–50 million years after the formation of the solar system.
 • The first spacecraft to reach the Moon was Luna 1 in 1959 which passed within 5995 km of the surface of the Moon.

Significance of International Moon Day

 • INTERNATIONAL MOON DAY 2024: The Moon Village Association and a Group within its organization proposed the celebration of International Moon Day.
 • The aim behind observing this special day is to reach the general public, specially our young generations and teach them about astrology and astronomy.

History of Moon Exploration

 • INTERNATIONAL MOON DAY 2024: Luna 2 was the spacecraft launched by the Soviet Union that made an impact on the surface of the Moon on September 14, 1959. 
 • It was the first step towards exploration of moon and since then many countries including Japan, China, USA, India and others have launched their spacecraft with the aim to get a better understanding of the celestial body revolving round our planet.
 • The first human landing, however, was achieved by the Apollo 11 mission of the Unites States when Neil Armstrong took his first step on the moon.

International Moon Day History

 • INTERNATIONAL MOON DAY 2024: An application by submitted by the Moon Village Association at the 64th UN-COPUOS Session stating to observe July 20 as International Moon Day. The day was selected to commemorate the first human landing on moon done on July 20, 1969, with the United States’ Apollo 11 mission.
 • On December 9, 2021, the United Nation General Assembly adopted the resolution stating that July 20 will be observed every year as International Moon Day.

International Moon Day 2024 Theme

 • INTERNATIONAL MOON DAY 2024: International Moon Day 2024 Theme is “Illuminating the Shadows.” The goal is to inform the general public about how crucial it is to conduct sustainable lunar exploration.

International Moon Day 2023 Theme

 • INTERNATIONAL MOON DAY 2024: International Moon day 2023 will be celebrated based on theme “Lunar Exploration Coordination & Sustainability”.This focus emphasises the need for harmonised efforts in space exploration and the importance of sustainable practices in these endeavours.

Celebration of International Moon Day

 • INTERNATIONAL MOON DAY 2024: In cooperation with UNOOSA, the International Moon Day will be observed as an annual event and general public celebrations will be held all over the world. Many educational and cultural events to teach people about sustainable Moon Exploration and Utilization of the Moon will be organized.
 • International Moon Day is chosen as the day to educate and promote the awareness on the status and prospects for humanity.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel