Type Here to Get Search Results !

தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் 2023 / NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023

 

 • தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் 2023 / NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023: கிராமங்கள் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. உள்ளாட்சி அமைப்பு தங்களின் தேவை, வளர்ச்சியை திட்டமிட்டு நிறைவேற்றிக் கொள்ள பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் வழிவகுக்கிறது.
 • இந்தியாவில் சுமார் 2.39 லட்சம் கிராம ஊராட்சி , 6,904 ஊராட்சி ஒன்றியம், 589 மாவட்ட ஊராட்சி என 2.51 லட்சம் ஊரக ஊராட்சிகள் உள்ளன. இவற்றுக்கு ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் நடக்கிறது
 • தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் நாள் (National Panchayati Raj Day) என்பது ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 24 ஆம் நாளன்று இந்தியாவில் கொண்டாடப்படும் ஒரு தேசிய நாளாகும். இக்கொண்டாட்டத்தை பஞ்சாயத்து இராச்சிய அமைச்சு முன்னெடுத்து வருகிறது.
 • பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தை முன்னாள் இந்திய பிரதமர் ராஜிவ் காந்தி கொண்டுவந்தார். 1992 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24 ஆம் நாள் இச்சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. பஞ்சாயத்து ராஜின் நோக்கம் அதிகாரத்தைப் பரவலாக்குவது. 
 • மக்கள் ஆளும் பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் அனைத்துமே மிக வலிமையானவை. இதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள், தாங்களே நிர்வாகம் செய்யும் உரிமையை பெறுகிறார்கள். 
 • அரசு அதிகாரத்தை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பஞ்சாயத்து அமைப்புகளுக்கு பரவலாக்கவும், மக்கள் கிராம அளவில் தாங்களே நிர்வாகத்தை நடத்துவதற்கான உரிமை வார்த்தையளவில் இல்லாமல் உண்மையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. 
 • மத்திய, மாநில அரசுகளின் அதிகாரிகள் தங்கள் அதிகாரத்தை குறைத்துக்கொண்டு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன், அதிகாரத்தை பகிர்ந்துகொள்வது அவசியமாக உள்ளது. 
 • பஞ்சாயத்துகள் வலுவாக இருந்தால்தான் அரசு நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்படும். இத்தினத்தில் சிறந்த பஞ்சாயத்து தலைவருக்கான விருது வழங்கப்படுகிறது.

வரலாறு

 • தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் 2023 / NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023:  பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு இந்தியாவில் பண்டைய காலங்களிலிருந்து நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. பஞ்சாயத்து என்ற சொல் சமஸ்கிருத வார்த்தைகளான 'பஞ்ச்' (ஐந்து என்று பொருள்) மற்றும் 'அயத்' (அதாவது சட்டசபை) ஆகியவற்றிலிருந்து வந்தது. 
 • மௌரியர் காலத்தில், அதாவது கிமு 300 இல் இந்தியாவில் பஞ்சாயத்து முறை பரவலாக இருந்தது. இந்த காலகட்டத்தில், நிர்வாகம் பரவலாக்கப்பட்டது, மற்றும் உள்ளூர் சுயராஜ்யம் வழக்கமாக இருந்தது.
 • நவீன இந்தியாவில், பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு முதன்முதலில் 1959 இல் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையிலான அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
 • இருப்பினும், 1993 வரை இந்திய அரசியலமைப்பின் 73 வது திருத்தத்தின் மூலம் இந்த அமைப்புக்கு அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. இந்தத் திருத்தம் கிராமம், தொகுதி மற்றும் மாவட்ட அளவில் மூன்று அடுக்கு அமைப்பு PRI களை நிறுவுவதை கட்டாயமாக்கியது.

முக்கியத்துவம்

 • தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் 2023 / NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023: தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் இந்தியாவில் அடிமட்ட அளவிலான ஜனநாயகம் மற்றும் உள்ளூர் சுயராஜ்யத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுவதால் குறிப்பிடத்தக்கது. 
 • கிராமப்புற வளர்ச்சியில் PRI கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் உள்ளூர் மட்டத்தில் அரசாங்க திட்டங்கள் மற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பாகும். 
 • முடிவெடுக்கும் செயல்பாட்டில் பெண்கள் மற்றும் சமூகத்தின் ஓரங்கட்டப்பட்ட பிரிவினரின் பங்களிப்பை உறுதி செய்வதிலும் அவை முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
 • கிராமப்புறங்களின் வளர்ச்சியில் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் இந்த நாள் உள்ளது. பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பைச் செயல்படுத்துவதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுவதற்கும், முன்னேற்றம் தேவைப்படும் பகுதிகளைக் கண்டறிவதற்கும் இது வாய்ப்பளிக்கிறது.

தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் 2023 தீம்

 • தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் 2023 / NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023: 2023 தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தின் கருப்பொருள் 'நிலையான பஞ்சாயத்து: ஆரோக்கியமான, தண்ணீர் போதுமான, தூய்மையான மற்றும் பசுமையான கிராமங்களை உருவாக்குதல்.' கிராமப்புறங்களில் சுத்தமான நீர் கிடைப்பதை உறுதிசெய்து, நல்ல சுகாதார நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நிலையான வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. சுத்தமான மற்றும் பசுமையான சூழலை உருவாக்குகிறது.
 • இந்த இலக்குகளை அடைவதில் பஞ்சாயத்துகளின் முயற்சிகளை அங்கீகரிக்கவும், நிலையான வளர்ச்சியை நோக்கி மேலும் முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கவும் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் விருது விழா வாரம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 • ஆரோக்கியமான பஞ்சாயத்து, தண்ணீர் போதுமான பஞ்சாயத்து மற்றும் சுத்தமான மற்றும் பசுமையான பஞ்சாயத்து பற்றிய தேசிய மாநாடு, பஞ்சாயத்து பிரதிநிதிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும், கிராமப்புறங்களில் நிலையான வளர்ச்சியை அடைவதற்கான உத்திகளை விவாதிக்கவும் ஒரு தளத்தை வழங்கும்.

ENGLISH

 • NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023: Panchayat Raj organizations were formed with the aim of developing the villages. The Panchayat Raj Act paves the way for the local body to plan and execute their needs and development.
 • There are about 2.39 lakh Rural Panchayats in India, 6,904 Panchayat Unions and 589 District Panchayats with 2.51 lakh Rural Panchayats. Elections are held every five years
 • National Panchayati Raj Day is a national day celebrated annually on April 24 in India. The celebration is being conducted by the Ministry of Panchayat Kingdom.
 • The Panchayat Raj Act was introduced by former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi. The law was introduced on April 24, 1992. The purpose of the Panchayat Raj was to devolve power.
 • The panchayat systems ruled by the people are all very strong. Through this the elected people's representatives get the right to govern themselves.
 • The devolution of state power to the people's elected panchayat bodies and the right of the people to govern themselves at the village level must be truly exercised without words.
 • It is necessary for the officials of the Central and State Governments to reduce their power and share power with the local bodies.
 • The state administration will function better only if the panchayats are strong. The award for the best panchayat leader is given on this day.

History

 • NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023: The Panchayati Raj system has a long history in India, dating back to ancient times. The word panchayat comes from the Sanskrit words ‘panch’ (meaning five) and ‘ayat’ (meaning assembly). 
 • The system of panchayats was prevalent in India during the Mauryan period, around 300 BCE. During this period, the administration was decentralised, and local self-government was the norm.
 • In modern India, the Panchayati Raj system was first introduced in 1959 by the Jawaharlal Nehru-led government. However, it was not until 1993 that the system was given constitutional status through the 73rd Amendment to the Indian Constitution. The amendment mandated the establishment of a three-tier system of PRIs at the village, block, and district levels.

Significance

 • NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023: National Panchayati Raj Day is significant as it highlights the importance of grassroots-level democracy and local self-government in India. The PRIs play a crucial role in rural development and are responsible for implementing government schemes and programmes at the local level. 
 • They are also instrumental in ensuring the participation of women and marginalised sections of society in the decision-making process.
 • The day is also an occasion to acknowledge the contributions of Panchayati Raj institutions in the development of rural areas. It provides an opportunity to assess the progress made in the implementation of the Panchayati Raj system and to identify areas that require improvement.

National Panchayati Raj Day 2023 Theme

 • NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY 2023: The theme for the National Panchayati Raj Day 2023 is ‘Sustainable Panchayat: Building Healthy, Water Sufficient, Clean & Green Villages.’ The theme focuses on promoting sustainable development in rural areas by ensuring the availability of clean water, promoting good health practices, and creating a clean and green environment.
 • The National Panchayati Raj Award Celebration Week is being organised to recognise the efforts of panchayats in achieving these goals and to encourage further progress towards sustainable development. 
 • The National Conference on Healthy Panchayat, Water Sufficient Panchayat, and Clean and Green Panchayat will provide a platform for panchayat representatives and officials to share their experiences and discuss strategies for achieving sustainable development in rural areas.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies

close

Join TNPSC SHOUTERS Telegram Channel

Join TNPSC SHOUTERS

Join Telegram Channel